STIWDIOS AGORED MÔN 2020

Link

The 2020 Anglesey Arts Weeks Open Studios event has been postponed because of the Covid19 coronavirus outbreak.

Mae Wythnosau Celf Ynys Môn: Stiwdios Agored ac Orielau yn hyrwyddo celf ar Fôn drwy wahodd paentwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilmiau, arlunwyr print, artistiaid gosodiadau a gweithwyr crefft i agor eu stiwdios i ymwelwyr am bethefnos. Mae ein llawlyfr poblogaidd yn rhestru pawb sy’n cymryd rhan ac yn cynnwys map i gynllunio’ch ymweliadau ac i’ch arwain o gwmpas yr ynys, gyda manylion o’r teithiau cerdded a braslunio rhad ac am ddim. Gellir lawrlwytho llawlyfr 2019 o www.fforwmgelfynysmon.org a bydd copïau caled yn cael eu dosbarthu mewn lleoedd allweddol ledled yr ynys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan Ucheldre (01407 763361).

TEITHIAU CERDDED CELF A THIRLUN

Mae’r rhaglen awyr agored o deithiau cerdded a theithiau braslunio ar gyfer eleni wedi ei hamlinellu isod. Bydd y teithiau cerdded yn cyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â chyfleoedd i weld a gwerthfawrogi’r tirwedd a’r hanes sy’n ysbrydoli cymaint o’n hartistiaid. Rhoddir cyfarwyddyd ar y teithiau braslunio, sy’n eu gwneud yn addas felly i ddechreuwyr a’r profiadol.

TAITH 1 – DYDD MERCHER 17 EBRILL 2019: Taith gerdded braslunio a diddordeb lleol gyda’r artist Christine Garwood a’r Tywysydd Caroline Bateson yn cychwyn yn Siop Fferm Hooton’s ac yn dilyn cylchdaith ar hyd afon Menai.

TAITH 2 – DYDO GWENER 19 EBRILL 2019: Taith gerdded stiwdio gyda’r Tywysydd Kath Thomas yn cychwyn ym maes parcio Priordy Penmon, ac yn cysylltu stiwdios yr artistiaid gerllaw.

TAITH 3 – DYDD LLUN 22 EBRILL 2018: Taith gerdded stiwdios a thirwedd gyda’r tywysydd Kath Thomas yn cychwyn yn Neuadd Bentref Rhosneigr, ac yn cysylltu artistiaid yn ardal Rhosneigr a Llanfaelog.

TAITH 4 – DYDD SADWRN 27 EBRILL 2019: Taith gerdded braslunio a diddordeb lleol o amgylch Cemaes, yr harbwr a’r arfordir gyda’r artist Christine Garwood a’r tywysydd Caroline Bateson yn cychwyn ym maes parcio Cemaes.