Y Pwyllgor

Mike Gould

Cadeirydd
Mike Mae Mike Gould wedi bod yn Rheolwr Cyffredinol Canolfan Ucheldre ers iddi agor yn 1991. Mae’r ganolfan gelfyddydau yng Nghaergybi’n rhoi lle i’r holl gelfyddydau perfformio a gweledol, ac mae ganddi raglen gynhwysfawr drwy’r flwyddyn sy’n cynnwys arddangosfeydd, gweithdai, clybiau, cymdeithasau, drama, cyngherddau, ffilmiau, dawns a llenyddiaeth.

Christine Garwood

Is-gadeirydd

Nicola Gibson

Aelod o’r Pwyllgor

 

Angharad Parry-Walsh

Aelod o’r Pwyllgor

Anwen Roberts

Aelod o’r Pwyllgor

Wil Rowlands

Aelod o’r Pwyllgor

Huw Gareth Jones

Aelod o’r Pwyllgor

Jan Thomas

Ysgrifennydd
Jan

Heather Evans

Gweinyddwr
Heather