Y Pwyllgor

Mike Gould Cadeirydd
Ebost: mike.gould@angleseyartsforum.org

Mae Mike Gould wedi bod yn Rheolwr Cyffredinol Canolfan Ucheldre ers iddi agor yn 1991. Mae’r ganolfan gelfyddydau yng Nghaergybi’n rhoi lle i’r holl gelfyddydau perfformio a gweledol, ac mae ganddi raglen gynhwysfawr drwy’r flwyddyn sy’n cynnwys arddangosfeydd, gweithdai, clybiau, cymdeithasau, drama, cyngherddau, ffilmiau, dawns a llenyddiaeth.

Huw Gareth Jones Aelod o’r Pwyllgor
Nicola Gibson Aelod o’r Pwyllgor
Angharad Parry-Walsh Aelod o’r Pwyllgor
Anwen Roberts Aelod o’r Pwyllgor
Jan Thomas Aelod o’r Pwyllgor