Digwyddiadau

Digwyddiadau yn yr Ucheldre Yr Ucheldre yng Nghaergybi ar Ynys Môn yw un o brif ganolfannau celfyddydol y wlad. Mae’r rhaglenni amrywiol yn plethu dwy brif ffrwd at ei gilydd: mae perfformwyr ac artistiaid o fri rhyngwladol yn dod â chelfyddydau o safon uchel i Ynys Môn, ac mae digwyddiadau cymunedol yn meithrin creadigrwydd pobl leol. Gwelwch beth sydd ymlaen yn yr Ucheldre

Mae Fforum Gelf Ynys Môn yn rhedeg 3 digwyddiadau: Stiwdios Agored, SeeMôr Y Gŵyl Ffilmiau Ynys Môn a Wythnosau Celfyddydau Perfformio – gweler mwy isod…