SeeMôr

Y Gŵyl Ffilmiau Ynys Môn

Ahoy yno llongwyr a chariadon môr !! Mae Gŵyl 10ydd Ffilm Ynys Môn-SeeMôr ar agor ar gyfer ceisiadau

Y thema ar gyfer yr Ŵyl yw’r môr. Mae’r meini prawf yn cael eu bodloni cyhyd ag y môr yn cynnwys rhywle yn y ffilm naill ai mewn delweddau neu eiriau. Cliciwch ar y ddelwedd FilmFreeway i ddod o hyd i ragor o fanylion a chyflwyno eich cais. Pob lwc.eeway image to find more details and submit your entry. Good luck.