Teithiau cerdded celf a thirlun

Mae rhaglen awyr agored eleni o deithiau cerdded a sgets boblogaidd wedi’i nodi isod. Bydd y teithiau cerdded yn cyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â mewnwelediadau ar y ffordd i’r dirwedd a’r hanes, sy’n ysbrydoli llawer o’n hartistiaid. Rhoddir cyfarwyddyd ar deithiau cerdded braslunio, sydd felly’n addas ar gyfer dechreuwyr a’r rhai profiadol.

TAITH 1: DYDD SADWRN 23 MAWRTH 2024: Taith gerdded trwy stiwdio a thirwedd gyda tywysydd taith Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Caroline Bateson yn ardal Rhosneigr. Yn cychwyn ym Maes Parcio Traeth Porth Trecastell.

TAITH 2: DYDD SADWRN 30 MAWRTH 2024: Taith gerdded trwy stiwdio a thirwedd gyda’r tywysydd taith Kath Thomas yn cychwyn o faes parcio Priordy Penmon ac yn ymweld a stiwdios artistiaid cyfagos.

TAITH 3: DYDD SADWRN 6 EBRILL 2024:
Cancelled due to weather
Sgetsio yn yr awyr agored, a chrwydro trwy fywyd gwyllt ardal Porthaethwy gyda’r artist Christine Garwood a’r tywysydd aith Caroline Bateson yn cychwyn ym maes parcio Coed Cyrnol gyferbyn ag Amgueddfa Treftadaeth Menai.

TAITH 4: DYDD SUL 7 EBRILL 2024:
Cancelled due to weather
Taith gerdded trwy stiwdio a thirwedd gyda’r tywysydd taith cerdded Kath Thomas yn cychwyn ym maes parcio Canolfan Bentref Llangoed, ac yn ymweld a artistiaid yr ardal.