Zumba Fitness, Cath Owens

Mae Cath wedi mwynhau ei hun yn meistroli Zumba ers dechrau 2011 ac mae hi bellach yn hyfforddwraig gymwysedig sy’n dod â dosbarthiadau cyffrous i bob rhan o Fôn. Mi fyddwch chi’n sicr o gael digon o hwyl a gwaith caled yn y sesiynau Zumba!

Cysylltwch

01407 769921
07920 884978