Tyddyn Môn

Mae Tyddyn Môn, elusen sy’n helpu oedolion ag Anableddau Dysgu ym Môn, yn cynnig cyfleusterau gwneud crochenwaith a hyfforddiant ar eu fferm ger Amlwch. Gwahoddir chi i weld crochenwaith Richard Daniels a gwaith y rhai a hyfforddir yno.

Cysylltwch

Tyddyn Môn, Bryn Refail
Dulas
Amlwch
LL70 9PQ

01248 410648
078901 59017

The farm is located on the road between Moelfre and Amlwch in the town of Brynrefail, Dulas. For sat navs use the postcode LL70 9PJ.