Tim Dickinson

Arlunydd o Fôn yw Tim Dickinson sy’n cynhyrchu delweddau hynod emosiynol a meddylgar sy’n archwilio ochr dywyllach emosiwn dynol a’r cyflwr dynol. Ambell dro mae hefyd yn defnyddio’i arddull tywyll i gynhyrchu creaduriaid bach anarferol a hoffus.

Cysylltwch

Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE

07500 614357

Follow A55 into Holyhead, then Town Centre signs until brown on white tourist signs.