Siw Thomas

Dw i’n grochenydd sy’n gwneud potiau a phlatiau lliwgar i’w defnyddio ar bwrdd cinio. Dw i’n mwynhau anwadalwch y broses danio, lle mae diffyg rheolaeth lawn o drawsnewidiad y clai a’r gwydreddau yn dod â bywiogrwydd i’r darn. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Cysylltwch

Hawthorn Yard
14-16 High Street
Menai Bridge
LL59 5EE

07816 372801

Lle Hawdd ei weld yng ynghano Porthaethwy