Oriel Tegfryn Gallery

Mae’r Oriel yn arbenigo mewn celf Gymreig gan arlunwyr amlycaf Cymru o’r gorffennol a’r presennol. Cynhelir arddangosfeydd unigol yn rheolaidd yn y brif oriel yn ogystal ag arddangosfeydd newidiol yn yr ystafelloedd eraill. Ar agor drwy gydol y flwyddyn drwy apwyntiad.

Cysylltwch

Cadnant Road
Porthaethwy
LL59 5EW

01248 715128

Oriel Tegfryn Gallery is conveniently located in Menai Bridge on the road leading towards Beaumaris.