Mike Knowles

Mae Mike Knowles yn darlunio a phaentio’r tirlun sy’n amgylchynu ei gartref a hefyd y ffurf dynol, yn aml yn y dosbarthiadau bywyd a gynigir gan Brifysgol Cymru Bangor lle mae’n Ymgynghorydd Celfyddydau Cain ar hyn o bryd. Mae wedi cynnal sawl arddangosfa ac mae ganddo waith mewn nifer o gasgliadau preifat a chyhoeddus.

Cysylltwch

Glanaber
Penysarn
Amlwch

01407 831230

Glanaber is reached from Penysarn village. Follow the signs to Nebo and Pengorffwysfa. The house is the first drive on the left past the village school.