Kate Evans

Arddangosfa o baentiadau a llyfrau brasluniau’n dangos ffurfiau a strwythurau naturiol a grewyd gan wead caeau muriog, ffurfiadau craig hynafol gyda morluniau o glogwyni dramatig a systemau o dwyni tywod. Mae awyrgylchoedd sy’n newid yn barhaus yn rhoi her a symbyliada.

Cysylltwch

Ebeneser Chapel School Room
Niwbwrch

01248 430729

A4080 from Llanfairpwll, through Brynsiencyn to Newborough. Before village center, on your left is the Ebeneser Chapel. The school room is at the rear signposted Open Studio. Parking on the road outside the chapel.