Joy Peters

Rwyf yn gweithio mewn acrylig yn bennaf, gydag anifeiliaid o bob math yn cynnig y gwrthrych a’r ysbrydoliaeth i’m paentio. Fy nysgu fy hun a wnes i, ond rwyf wedi bod yn paentio ac yn arddangos ers yn 15 oed ac yn dal i fwynhau’r her ddyddiol o greu rhywbeth newydd a chyffrous.

Cysylltwch

Carreg Glas
Llanddaniel
Gaerwen
LL60 6EP

01248 422110
07531 988188

From Llanddaniel, village green on the left take the next left signposted Llanedwen go down the hill past Eurach Park then 2nd turning on the left, the workshop is at the end of the long drive.