Jenet Peers

Dw i’n creu ffigurau mewn clai ac mewn papier mâché a chymysgedd o’r ddau. Caiff y ffigurau clai eu tanio gyda gwydreddau heb fod yn realistig, weithiau mewn odyn raku. Dw i hefyd yn cloddio clai yn lleol ac yn cynhyrchu gwaith mwy arbrofol. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Cysylltwch

Bonc Newydd
Llanbedrgoch
LL76 8SQ

01248 450438
07788 664001

Into LLanbedrgoch and at the (staggered) crossroads turn west. 100 metres along there is a horse and rider sign at the bottom of our drive and a cottage (Heulwen). Park up the drive by the house.