Jasmine Hughes

Arlunydd yw Jasmine sy’n canolbwyntio’n bennaf ar baentio anifeiliaid, yn enwedig ceffylau. Gan weithio mewn amrywiaeth o gyfryngau, mae hi’n ymdrechu i ddal prydferthwch, ysbryd ac ysblander y ceffyl a ddarlunia. Mae hefyd yn paentio portreadau o anifeiliaid anwes, da byw a golygfeydd gwledig/amaethyddol. Mae gwaith celf gwreiddiol wedi ei gomisiynu a rhai printiau nifer cyfyngedig ar gael.

Cysylltwch

21 Frondeg
Llandegfan
Porthaethwy
LL59 5TN

01248 713402

From Menai Bridge towards Beaumaris, turn left up steep hill signposted Llandegfan. Continue up the hill. Take 2nd left into Frondeg estate. No 21 is last on the left, of the cul-de-sac.