David Jones

Artist proffesiynol, dylunydd a darlithydd coleg ers 1962. Wedi gweithio yn Japan yng nghanol yr 1960au. Uwch-ddarlithydd yn y Central Saint Martins tan 2005. Aelod o Academi Cambria. I’w weld mewn gardd â mynediad hawdd iddi: printiau, cerflunwaith, llyfrau brasluniau. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Cysylltwch

20 Rating Row
Biwmares
LL58 8AF

01248 810218
07730 408891

Along Castle Street, turn left after Bull Hotel into Rating Row, parking on the right. No 20 is half-way up on the right. Side entrance up alley-way, just walk in. Studio at end of garden.