Clychau’r Enfys / Handbell Ringing Team

Rydym yn chwarae ar sail elusennol, ni fyddwn yn codi ffi ond byddwn yn derbyn cyfraniadau ar gyfer talu costau. Rydym wedi chwarae mewn hosbisau (Biwmares, Caernarfon), cartrefi hen bobl, garddwestai (Rotari, Plas Newydd) gwasanaethau carolau, i’r W.I, yn Oriel Ynys Môn ac ati.

Cysylltwch

Biwmares

Ursula Jones 01248 724976