Proffiliau Aelodau

Proffiliau Aelodau Fforum Gelf Ynys Môn:

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 13 Next › Last » | Trefnu yn ôl Enw | Tref
Plas Berw
Pentre Berw
Gaerwen
LL60 6LL

01248 422026
07905 608379
Caiff fy mhaentiadau olew eu hysbrydoli gan natur fel arfer, weithiau trwy gyfrwng ffotograffiaeth. Mae’r gyfres hon o baentiadau yn tueddu i glosio i mewn at y gwrthrych, gan greu ansawdd haniaethol. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

maureenbenson1@gmail.com

Darllen mwy...
Cuddfan
Wern y Wylan
Llanddona
Biwmares
LL58 8TR

07836 549361
Cefais fy ngeni yn Sir Gaer a symudais i fyw i Sir Fôn yn ddiweddar. Caf fy ysbrydoli gan unrhyw beth ym myd natur; yn dirluniau, morluniau, coed, anifeiliaid ac adar. Rwyf yn gweithio gyda dyfrlliwiau ac olewau, pensel ac inc. Mae fy nghomisiynau’n cynnwys portreadau a gwaith darluniadaol. Rwyf hefyd yn ddylunydd gerddi cymwysedig.

jacquie1@btconnect.com
www.studio-j.org.uk

Darllen mwy...
Y Porfa
The Drive
Malltraeth
LL62 5AW

01407 840749
07867 975126
Bagiau siopa wedi eu paentio â llaw neu luniau wedi’u fframio. Mae eich ffotograff ac enw’ch anifail anwes yn gwneud anrhegion penblwydd neu anrhegion arbennig i rywun o 3 oed i 103 oed. Mae Môn yn ynys hardd gyda golygfeydd lleol ac mae golygfeydd lleol yn boblogaidd iawn. Mae fy magiau wedi cael eu hanfon i bob rhan o’r byd, o Brasil i Awstralia, o Portsmouth i Preston.

Vanda5b5@btinternet.com

Darllen mwy...
St Mwrogs Church
Lanfwrog
Llanfaethlu
LL65 4ET

07875 797683
Dw i’n paentio tirluniau lleol i ddatblygu themâu, sy’n bennaf ynghylch materion o hunaniaeth. Mae fy ngwaith diweddar wedi dod yn fwyfwy ffigurol gyda thripiau i fannau pellach yn ysbrydoli cyfeiriadau newydd. Dw i’n ymhel rhywfaint â gwneud ffiImiau hefyd. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

brindlebobc@outlook.com
www.brindleart.com

Darllen mwy...
Beaumaris Jewellery Studio
20 Castle Street
Biwmares
LL58 8AP

01248 812146
Gan weithio o’m stiwdio ac oriel glan-môr ym Miwmares, dylunydd/gwneuthurwr gemwaith ydw i sy’n gweithio mewn mwclis cerameg, gwydr môr, arian ac aur. Ar ôl symud yn ddiweddar, rwyf bellach gyda Jane Fairbairn, ar Stryd Fawr Biwmares. Rwyf hefyd yn cadw stoc o emwaith sydd wedi’i wneud gan ddylunwyr cydnabyddedig eraill o Fôn a gogledd Cymru.

kriketbroadhurst@gmail.com
www.kriketbroadhurst.com

Darllen mwy...
Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH

01248 470703
Gellid disgrifio fy ngwaith fel cipolwg o fywyd mewn collage. Byddaf yn mynd trwy ddetholiad o wybodaeth ac yn gosod y delweddau ar arwyneb statig sy’n dod yn fan o fyfyrdod. Byddaf yn cyfeirio at destunau a straeon o draddodiad eang. Byddaf yn cyfeirio’n gyson at ddywediadau o’r Beibl.

art@mickbrown.com
www.mickbrown.com

Darllen mwy...

01407 810996
Rwyf yn arlunydd sydd wedi dysgu fy hun, ac ond wedi bod yn paentio o ddifrif ers y 5-6 blynedd diwethaf. Rwyf yn paentio cŵn ac adeiladau’n bennaf. Rwyf yn paentio mewn acrylig, naill ai’n teneuo fel dyfrlliw neu’n dew, gan ddibynnu ar hyn yr ydw i’n ei baentio. Rwyf yn cymryd comisiynau.

Darllen mwy...
JANE BUNCE WCYWCP
Dinmor
Penmon
Biwmares
LL58 8SN

01248 490395
07947148031
Artist sy’n gweithio o’i stiwdio yn Penmon yw Jane. Mae ei phaentiadau dyfrlliw a’r lluniadau yn ddathliad o gariad at natur, wedi ei gyfoethogi trwy fyw ym Môn gyda’i harddwch rhyfeddol ac amrywiaeth o fywyd gwyllt. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.  

Darllen mwy...
Siop Mechell
Llanfechell
LL68 0RA

01407 710245
07941 780479
Menter gymunedol newydd yw Caffi Siop Mechell sy’n cynnwys caffi, a chyfres gyfnewidiol o arddangosfeydd gan artistiaid lleol - paentiadau Terrill Lewis ar hyn o bryd. Ar agor trwy gydol y flwyddyn.

hgrovewhite@gmail.com
https://www.facebook.com/Caffi-Siop-Mechell-Llanfechell-1274321085914854/

Darllen mwy...
26 Chapel Street
Beaumaris
LL58 8DS

01248 810781
Ar ôl rhedeg oriel gelf am 9 mlynedd, rwyf wedi caniatáu imi fy hun y cyfle i chwarae. Mae lloffa’r traethau’n cynnig posibiliadau diderfyn. Rwyf yn defnyddio darnau sydd wedi eu gwisgo gan y môr o lechi, metel rhydlyd a china, gan arwain at gerfluniau, mosaic ac animeiddio a hefyd osodiad a gafodd ei ysbrydoli gan ddymchwel siediau’r cychwyr yn Gallows Point, Biwmares.

caldermarshallclare@gmail.com
www.artwaves.org

Darllen mwy...
Cae Merddyn
Caim
Penmon
Biwmares
LL58 8SR

01248 491915
Artistiaid mewn pren a charreg yw Susanna a Phil Callaghan, sydd hefyd yn creu delweddau cyfryngau cymysg haniaethol. Caiff eu gwaith ei ysbrydoli gan dirweddau a morweddau hardd, a goleuni a gwagle hynod Môn a gogledd Cymru Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

info@callaghancreative.com
www.callaghancreative.com

Darllen mwy...
Oriel Ynys Môn
Llangefni
LL77 7TQ

01248 470703
Grŵp o artistiaid sy’n hoffi mynegi eu hunain trwy amrywiaeth o gyfryngau, ond sydd eto’n cael hyd i dir cyffredin mewn estheteg ac arddull. Sevan Nigogosian, Mick Brown, Chris Higson, Gethin Wavel, Sadie Williams. Eleni maent wedi symud o’r stablau i’r prif le arddangos yn Oriel Ynys Môn.

paisleyannwilliams@gmail.com
www.cargocollective.com/calxcreo

Darllen mwy...
2 Plashyfryd
Longford Road
Caergybi
LL65 1TU

01407 765464
07967 680214
Beaumaris Leisure Centre
Rating Row
Biwmares
LL58 8AL

01248 670685
Gwaith grŵp o photograffwyr sydd yn aelodau o glybiau yn Gogledd Cymru. Bydd gwaith pawb yn wahanol. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

siandavies22@btinternet.com
www.canolfanbeaumaris.org.uk

Darllen mwy...
1 Cadnant Court
Biwmares
LL58 8AL

01407 763361
Yn ystod yr Wythnosau Stiwdios Agored mae’r Fforwm Gelf yn arddangos o leiaf un darn o waith gan bob un o’r artistiaid sy’n cymryd rhan. Cyfle i weld pa stiwdios yr hoffech ymweld â nhw ac i gael gwybodaeth a chyngor pellach.

box-office@ucheldre.org

Darllen mwy...
« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 13 Next › Last »