Proffiliau Aelodau

Proffiliau Aelodau Fforum Gelf Ynys Môn:

1 2 3 11 13 Next › Last » | Trefnu yn ôl Enw | Tref

07557 940107
Rwyf yn artist amlddisgyblaethol, yn gwneud celf sy’n ymgorffori themâu personol iawn a sylwadau cymdeithasol wleidyddol, ac sy’n tyfu’n organig trwy’r broses o wneud.

eli_acheson@hotmail.com
www.eliacheson.com

Darllen mwy...
Canolfan Beaumaris
Rating Row
Biwmares
LL58 8AL

07554 431146
Artistiaid Heneiddio’n Dda o Langefni ac Amlwch, pawb yn 50+ oed (neu’n hŷn!), sy’n gweithio mewn amrywiaeth helaeth o gyfryngau ac arddulliau. Gan baentio er pleser yn bennaf, mae llawer yn gwerthu eu gwaith yn llwyddiannus, yn cymryd comisiynau ac wedi ennill mewn Eisteddfodau lleol.  

llangefniagewell@ymail.com

Darllen mwy...
Ty’n-y-Caeau
Caim
Penmon
Biwmares
LL58 8SP

01248 490198
07929 492056
Jo Alexander a Lillemor Latham: Gweithiau ffigurol a haniaethol sy'n arbrofi wrth ddylunio, paentio, gwaith collage, printiau a cherflunio. Mark Warwick a Jo Green: Gwaith coed gwyrdd, arddangosiadau bwyellu a cherfio llwyau. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Jo4lexander@hotmail.co.uk

Darllen mwy...
Unit 5/6 Llanerchymedd Ind Est
Farmer Street
Llanerchymedd
LL71 8DS

01248 470903
07975 990001
Paentiwr a gwneuthurwr printiau sy’n broffesiynol ers 1975. Wedi arddangos yn helaeth gan gynnwys: yr Academi Frenhinol, y Victoria and Albert Museum, yr Academi Frenhinol Gymreig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, a’i waith mewn llawer o gasgliadau cyhoeddus a phreifat. Lluniau gwreiddiol, brasluniau a phrintiau newydd i’w gweld yn y stiwdio.

info@keithandrew-art.com
www.keithandrew-art.com

Darllen mwy...
1 Mynydd Crafcoed
Llanddona
Biwmares
LL58 8TX

01248 811275
Rwyf yn paentio morluniau a thirluniau mewn olew ac acryligau. Astudiais yng Ngholeg Celf Ealing yn Llundain. Mae fy ngwaith wedi cael ei arddangos mewn orielau yn Llundain. Rwyf bellach yn byw ym Môn. Caf fy ysbrydoli gan hanes hen longddrylliadau, tirnodau a’r arfordir o amgylch yr ynys.

kevin.andrews@btinternet.com

Darllen mwy...
Brynrefail
Dulas
Anglesey
LL70 9PJ

01248 410391
07908 117932
Rydym yn grŵp o artistiaid sy’n rhannu ac yn gofalu am ein gilydd gan werthu trwy gaffi /siop yn Dulas, ac mae gennym amrywiaeth helaeth o nwyddau crefft yn cael eu harddangos. Mae ein caffi yn gweithredu fel canolfan gymunedol ar gyfer gweithdai galw heibio celfyddydol ac fel lle cymdeithasol i ofalwyr ddod ynghyd.

dgmelling@btinternet.com
www.angleseygoodgifts.co.uk

Darllen mwy...
Arfryn
3 Lôn Foel Graig
Llanfairpwll
LL61 5RZ

01248 712564
07747 352361
Mae Annie Rosewarne a Angela Thompson yn dylunio ac yn gwneud amrywiaeth o nwyddau brethyn hyfryd a chrefftus, gan gyfnewid adnoddau i leihau ac ailddefnyddio deunyddiau. Mae bagiau, pyrsiau, bagiau gemwaith a chasau sbectol Annie yn cyfateb o ran lliwiau ac wedi eu leinio. Mae gwaith Angela yn cynnwys broetsau o frethyn, cardiau conau anrhegion brodwaith Victoraidd, hongiadau wal a collages.

act.celyn@gmail.com

Darllen mwy...
10 Caergelach
Llandegfan
LL59 5UF

01248 717752
07818 633932
Dw i’n gwneud modrwyau llwy arian hynafol â llaw, gan ddefnyddio arfau llaw, a’u siapio’n oer. Mae’r fodrwy llwy arian yn dyddio’n ôl i’r 17eg ganrif pan oedd hanesion am weision yn dwyn llwy aur o’r plasty lle byddent yn gweithio arni a’i throi’n fodrwy briodas!

anne@jaspersparkle.co.uk
www.jaspersparkle.co.uk

Darllen mwy...
Gorslwyd
Shepherd's Hill
Tyn-Y-Gongl
LL74 8NS

01248 853772
07500 289744
Er yn bennaf haniaethol, mae fy ngwaith hefyd yn gynrychioliadol o Fôn a gogledd Cymru. Dw i wrth fy modd gyda’r goleuni, yr awyr eang a’r môr a dw i’n gobeithio fy mod i’n adlewyrchu hyn yn fy mhaentiadau boed nhw’n fawr neu fach. Mae fy ngwaith yn esblygu o un flwyddyn i’r llall a dw i’n cael cymaint o hwyl. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

jennyarmour.gorslwyd@hotmail.co.uk
www.facebook.com/jennyarmourartistanglesey/

Darllen mwy...
Artism UK WCYWCP
Oriel Yr Hen Ysgol / The Old School Gallery
Aberffraw
LL63 5EJ

01407 840680
07976903375
Mae’r Oriel yn gartref i Artism UK sy’n cefnogi artistiaid ar y sbectrwm awtistig. Yr Arddangosfa ar gyfer y Stiwdios Agored fydd ein 6ed sioe agored flynyddol. Rydym hefyd wedi gwahodd amryw o artistiaid lleol i arddangos eleni er mwyn hyrwyddo cynhwysiant. Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

artismuk@hotmail.com
artismuk.webs.com

Darllen mwy...
26 Chapel Street
Beaumaris
LL58 8DS

01248 810781
Arlunydd Alison Englefield a gwneuthurwr ffilm Clare Calder-Marshall yw Artwaves. Mae’r ddwy arlunydd yn ymateb i’n amgylchedd o’n hamgylch, y presennol a’r gorffennol. Ysbrydoliaeth: cerrig beddi llechen wedi’n cerfio ac hanes. Cyfrwng: Cyfrwng cymysg ar gynfas, collage a phrintiadau. Broc mor: llechen/metel/tsieni yn arwain at gerfluniaeth,ffotograffaeth ac animeiddio.

alison@artwaves.org
www.artwaves.org

Darllen mwy...
Foel Fawr
South Stack
Caergybi
LL65 1YH

01407 769948
07718 087634
Mae byw ger Ynys Lawd rhwng y môr a’r mynydd yn rhoi’r awyrgylch perffaith imi ar gyfer paentio tirluniau; mor wahanol i ansawdd fregus paentio blodau y swynais ynddo pan oeddwn i’n byw yn y Dwyrain Pell am sawl blwyddyn.

p.austin@talktalk.net

Darllen mwy...

01407 769818
07742682450
Cafodd Academi Ddawns a Drama Barton ei ffurfio yn 1990 gan Helen Barton, Pennaeth yr Academi. Ers hynny, mae’r Academi wedi tyfu’n ysgol hynod lwyddiannus ac wedi ennill llawer o glodydd. Mae’r myfyrwyr wedi perfformio yn Theatr Ei Mawrhydi, Sadlers Wells, y London Palladium, Tŷ Opera Manceinion, Neuadd Albert, Disneyland Paris a Walt Disney World, Florida.

www.bartondanceanddramaacademy.co.uk

Darllen mwy...
Ty Gwyn
Llandegfan
Porthaethwy
LL59 5SB

01248 713739
Natur, cefn gwlad, y mynyddoedd a'r arfordir. Mae fy nyfrliwiau ac acryligau wedi eu harddangos yn fy Oriel/Stiwdio. Edrychaf ymlaen at drafod fy ysbrydoliaeth, technegau a deunyddiau. Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

brian.bayliss@talktalk.net
www.brianbaylissart.net

Darllen mwy...
JANET BELL WCYWCP
Janet Bell Gallery
2 Wall Street
Biwmares
LL58 8BS

01248 811050
Mae Janet Bell wedi bod â stiwdio ac oriel yn Biwmares ers 2007 lle gallwch weld ei dewsiadau unigryw o brintiau, cardiau ac anrhegion yn ogystal â’i phaentiadau acrylig gwreiddiol. Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

info@janetbellgallery.com
www.janetbellgallery.com

Darllen mwy...
1 2 3 11 13 Next › Last »