HELEN GROVE-WHITE

Brynddu
Llanfechell
Amlwch
LL68 0RT

01407 710245
hgrovewhite@gmail.com www.helengrovewhite.co.uk

From the roundabout at Cemaes, take the road inland towards Llanfechell.  First left, signed Llanfechell and drive through the village past church and garage. First left, and first left again into drive. Studio is first building after fork right.

Gwaith celf cyfoes mewn cyfryngau ffotograffaidd, fideo, a cherflunwaith, a’r cyfan gyda chysylltiad â’r tir a’r môr. Dewch draw i’r hen ysgubor a addaswyd am sgwrs a phaned o flaen y tân.