Anthony Garratt

C/O Menai Holiday Cottages
Units 4 & 6 Brynsiencyn Workshops .
The Old School
Brynsiencyn
LL61 6HZ

07786 923046
studio@agarratt.co.uk www.agarratt.co.uk

Anthony Garratt yn paentio cynfasau ar raddfa fawr yn yr awyr agored, gan eu gwneud yn un o nodweddion y dirwedd. Ar gyfer y cyfnod 28 Mawrth canol mis Hydref Anthony yn cael ei noddi gan Bythynnod Gwyliau Menai i greu 4 paentiadau mawr mewn gwahanol leoliadau ar Ynys Môn. Yn ystod y Stiwdios Agored Wythnosau bydd ei baentiadau fydd yn: 53 ° 09’33.5 N 4 ° 17’23.1W Golygfa i Gastell Caernarfon, 53 ° 14’56.3 N 4 ° 35’49.2W Rhoscolyn, 53 ° 21’34.0 N 4 ° 15’39.4W Lligwy, 53 ° 18’39.0 N 4 ° 02’31.0W I Ynys Seiriol.