STIWDIOS AGORED MÔN ARDDANGOSFEYDD AC ORIELAU

Gymryd y cyfle i weld casgliad mawr o artistiaid lleol yn gweithio gyda’i gilydd o fewn tair arddangosfa ar draws yr Ynys.

Mae’r holl artistiaid sydd wedi agor eu drysau i’r cyhoedd eleni yn arddangos darn o’u gwaith mewn dau leoliad ar draws yr Ynys – Canolfan Ucheldre, Caergybi o fis Mawrth 21 oed, a Chanolfan Hughes David ym Miwmares o fis Ebrill 4 oed.

Orielau eraill yn cymryd rhan gyda Stiwdios Agored Ynys Môn eleni yn cynnwys Oriel Ynys Môn, Oriel Rhosgoch, Artism UK, Eden Emporium and Bay Tree Gallery.

I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosfeydd hyn ac orielau, neu i ddod o hyd iddynt os gwelwch yn dda edrych ar ein gwefan, edrychwch ar y canllaw neu ffoniwch Canolfan Ucheldre 01407 763361