ORIEL MÔN WCYWCP

ORIEL MÔN
Llangefni
LL77 7TQ

01248 724444
oriel@ynysmon.gov.uk www.orielynysmon.info

Take B5111 from Llangefni towards Llanerchymedd and we are situated on the right hand side next to the Golf Course.

Oriel Môn yw prif amgueddfa ac Oriel arddangos Ynys Môn. I’w chynulleidfa artistig, mae’r Oriel yn cynnig rhaglen ddeinamig o arddangosfeydd creadigol o bob math o ffurfiau celf, gan arddangos gwaith arlunwyr profiadol a thalentau ifanc fel ei gilydd.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn.