Gwyndaf
Penmon
LL58 8SN

01248 490162
07949 032272
ghedderick@hotmail.co.uk

From Penmon village continue as though heading to Caim I am located on the left just past the 90 degree bend

Dw i bob amser wedi gweithio mewn tecstiliau ond dw i bellach yn cyfuno fy hoffter o frethynnau gyda chelf wrth greu lluniau tecstiliau, tirluniau a bagiau. Mae llawer o
fy eitemau yn defnyddio harddwch naturiol golygfeydd lleol.