JANE BUNCE WCYWCP

Dinmor
Penmon
Biwmares
LL58 8SN

01248 490395
07947148031

From Beaumaris go past the Castle, at next crossroads turn right. At junction turn left to Penmon , right at small grassy island. Go through Penmon village, Dinmore is at the top of hill on the right.

 

Artist sy’n gweithio o’i stiwdio yn Penmon yw Jane. Mae ei phaentiadau dyfrlliw a’r lluniadau yn ddathliad o gariad at natur, wedi ei gyfoethogi trwy fyw ym Môn gyda’i harddwch rhyfeddol ac amrywiaeth o fywyd gwyllt.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.