Artism UK WCYWCP

Oriel Yr Hen Ysgol / The Old School Gallery
Aberffraw
LL63 5EJ

01407 840680
07976903375
artismuk@hotmail.com artismuk.webs.com

Turn into Aber raw village follow the road through the square past the shop. At the fork in the road stay left and the gallery is in front of you next to the church. Parking is available at the gallery.

 

Mae’r Oriel yn gartref i Artism UK sy’n cefnogi artistiaid ar y sbectrwm awtistig. Yr Arddangosfa ar gyfer y Stiwdios Agored fydd ein 6ed sioe agored flynyddol. Rydym hefyd wedi gwahodd amryw o artistiaid lleol i arddangos eleni er mwyn hyrwyddo cynhwysiant.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.