Wythnosau Celfyddydau Perfformio Ynys Môn 2020

Mae Wythnosau Celfyddydau Perfformio Ynys Môn (APAW) yn rhedeg o ddydd Sadwrn 17 Hydref – dydd Sul 1 Tachwedd 2020. Eleni mae APAW yn cynnwys detholiad eang o gerddoriaeth ar gyfer pob blas ar gyfer cynulleidfaoedd i oedolion a theuluoedd fel ei gilydd. Mae gwybodaeth am weithgareddau yn ystod yr wythnos ar gael ar y wefan hon ac yn http://www.ucheldre.org/allevent.htm

Rho Ymateb