ORIEL GER-Y-FENAI GALLERY AAW

Oriel Ger-Y-Fenai
Holyhead Road
Llanfairpwll
LL61 5YQ

01248 541143
07720 877487
g.williams99@hotmail.co.uk www.orielgeryfenai.co.uk

The New Gallery is situated just a short distance away from the original gallery, directly opposite the entrance to James Pringle Weavers and the Train Station at Holyhead Road, Llanfairpwll.

Mae’r Oriel newydd yn arddangos gwaith llawer o artistiaid gogledd Cymru. Mae gennym wahanol arddangosfeydd bob mis ac rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth fframio unswydd o safon uchel ar gyfer eich holl anghenion fframio lluniau. Gallwn eich sicrhau o grefftwaith o safon bob amser.