CHRISTINE GARWOOD AAWAPAW

Ty’n Lôn Studio
Malltraeth
Bodorgan
LL62 5AG

01407 840374
07845 428900
theoldbankgallery@hotmail.co.uk www.christinegarwoodartist.co.uk

Gan adael Malltraeth ar yr A4080 tuag at Aberffraw, ar ôl yr arwyddion 30 milltir yr awr, ewch heibio i gae mawr ar y dde ac yna trowch ar unwaith wedyn i’r dde ar hyd lôn gul. Bwthyn gwyn, y 4ydd ar y chwith. Lle parcio y tu allan.

A professional artist and experienced art tutor, whose work has been published and exhibited widely. Mixed media drawing, oil & w/c painting and textiles are used to explore pattern, texture, shadows and movement in the environment or from imagination.

Open throughout the year by prior appointment.