CHRISTINE GARWOOD

Ty’n Lôn Studio
Malltraeth
Bodorgan
LL62 5AG

01407 840374
07845 428900
theoldbankgallery@hotmail.co.uk
www.christinegarwoodartist.co.uk

Map

Gan adael Malltraeth ar yr A4080 tuag at Aberffraw, ar ôl yr arwyddion 30 milltir yr awr, ewch heibio i gae mawr ar y dde ac yna trowch ar unwaith wedyn i’r dde ar hyd lôn gul. Bwthyn gwyn, y 4ydd ar y chwith. Lle parcio y tu allan.

Mixed media drawing; Oil, Acrylic and W/C painting and Textile techniques are used to explore pattern, texture and atmosphere in the environment. A professional Artist and experienced Art Tutor, whose work has been published and exhibited widely.

Open throughout the year by prior appointment.

 

Anglesey Arts Weeks 2019 opening times:
Saturday13 Aprclosed20 Apr11am-5pm27 Apr11am-5pm
Sunday14 Aprclosed21 Aprclosed28 Aprclosed
Monday 15 Apr11am-5pm22 Apr11am-5pm
Tuesday16 Apr11am-5pm23 Apr11am-5pm
Wednesday17 Apr11am-5pm24 Apr11am-5pm
Thursday 18 Apr11am-5pm 25 Apr11am-5pm
Friday19 Apr11am-5pm26 Apr11am-5pm