STIWDIOS AGORED MÔN 2019

Link

13 EBRILL – 28 EBRILL

Mae Wythnosau Celf Ynys Môn: Stiwdios Agored ac Orielau yn hyrwyddo celf ar Fôn drwy wahodd paentwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilmiau, arlunwyr print, artistiaid gosodiadau a gweithwyr crefft i agor eu stiwdios i ymwelwyr am bethefnos. Mae ein llawlyfr poblogaidd yn rhestru pawb sy’n cymryd rhan ac yn cynnwys map i gynllunio’ch ymweliadau ac i’ch arwain o gwmpas yr ynys, gyda manylion o’r teithiau cerdded a braslunio rhad ac am ddim. Gellir lawrlwytho llawlyfr 2019 o www.fforwmgelfynysmon.org a bydd copïau caled yn cael eu dosbarthu mewn lleoedd allweddol ledled yr ynys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan Ucheldre (01407 763361).

Wythnosau Celfyddydau Perfformio Ynys Môn 2019

Mae Wythnosau Celfyddydau Perfformio Ynys Môn (APAW) yn rhedeg o ddydd Sadwrn 20 Hydref – dydd Sul 4 Tachwedd 2019. Eleni mae APAW yn cynnwys detholiad eang o gerddoriaeth ar gyfer pob blas ar gyfer cynulleidfaoedd i oedolion a theuluoedd fel ei gilydd. Mae gwybodaeth am weithgareddau yn ystod yr wythnos ar gael ar y wefan hon ac yn http://www.ucheldre.org/allevent.htm

STIWDIOS AGORED MÔN ARDDANGOSFEYDD AC ORIELAU

Gymryd y cyfle i weld casgliad mawr o artistiaid lleol yn gweithio gyda’i gilydd o fewn tair arddangosfa ar draws yr Ynys.

Mae’r holl artistiaid sydd wedi agor eu drysau i’r cyhoedd eleni yn arddangos darn o’u gwaith mewn dau leoliad ar draws yr Ynys – Canolfan Ucheldre, Caergybi o fis Mawrth 30 oed, a Chanolfan Hughes David ym Miwmares o fis Ebrill 28 oed.

Orielau eraill yn cymryd rhan gyda Stiwdios Agored Ynys Môn eleni yn cynnwys Oriel Ynys Môn, Oriel Tegfryn, Oriel Glyn Davies, Janet Bell Gallery, Beaumaris Jewellery Studio, H’artworks Gallery, Canolfan Beaumaris, Eden Emporium, Oriel Yr Hen Ysgol and Caffi Siop Mechell.

I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosfeydd hyn ac orielau, neu i ddod o hyd iddynt os gwelwch yn dda edrych ar ein gwefan, edrychwch ar y canllaw neu ffoniwch Canolfan Ucheldre 01407 763361

TEITHIAU CERDDED CELF A THIRLUN

TEITHIAU CERDDED CELF A THIRLUN
AM DDIM!

Rydym yn parhau gyda’n teithiau cerdedd rhad ac am ddim eleni. Mae’r rhain wedi profi i fod yn boblogaidd iawn dros y blynyddoedd diwethaf yn y ffordd y maent yn cyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â chyfleoedd i weld dysgu mwy am y tirwedd a’r hanes sy’n ysbrydoli llawer o’n artistiaid. Mae’r rhaglen boblogaidd o deithiau cerdded a theithiau braslunio wedi cael ei ehangu eleni i gynnwys tair taith gerdded gwneud ffilmiau ffôn a thaith feiciau. Rhoddir cyfarwyddyd ar deithiau cerdded braslunio a ffilmio, a fydd yn addas i ddechreuwyr a’r profiadol. Mae manylion pellach o dan y Tab Digwyddiadau.

TAITH 1- DYDD MERCHER 28 MAWRTH:Taith gerdded braslunio a diddordeb lleol gyda’r artist Christine Garwood a’r Tywysydd Caroline Bateson, yn cychwyn yn stiwdio Christine.

TAITH 2 – DYDD GWENER 30 MAWRTH:Taith gerdded stiwdio gyda’r Tywysydd Kath Thomas yn cychwyn ym maes parcio Priordy Penmon, ac yn cysylltu stiwdios yr artistiaid gerllaw.

TAITH 3 – DYDD SADWRN 31 MAWRTH: Taith gerdded gwneud ffilmiau ffôn clyfar, a diddordeb lleol, i Ynys Lawd ac yn ôl gyda’r gwneuthurwr ffilmiau Angharad Parry a’r Tywysydd Caroline Bateson yn cychwyn yn Amgueddfa Arforol Caergybi.

TAITH 4 – DYDD LLUN 2 EBRILL: Taith gerdded stiwdio a thirlunio gyda’r Tywysydd Kath Thomas yn cychwyn o faes parcio traeth Porth Trecastell, ac yn cysylltu artistiaid yn ardal Rhosneigr.

TAITH 5 – DYDD SADWRN 7 EBRILL:Taith gerdded braslunio a diddordeb lleol yn ardal Porth Eilian a Thrwyn Eilian gyda’r artist Christine Garwood a’r Tywysydd Caroline Bateson yn cychwyn yn Neuadd Sefydliad y Merched, Llaneilian.

TAITH 6 – DYDD SUL 8 EBRILL:Taith feicio dywysedig o’r ardal leol yn cysylltu stiwdios artistiaid. Mwy o fanylion ymhellach ymlaen.

ARCHEBU

Cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361 neu box-office@ucheldre.org i archebu. Mae’r hyn y gallwch ei archebu wedi’i gyfyngu i un daith 12 o bobl, gyda rhestr wrth gefn rhag ofn y daw lleoedd gwag. Mae pop taith gerdded yn gadael am 10.30 am ac yn cyrraedd yn ôl am 3pm. Rhoddir rhagor o fanylion wrth archebu.

Cefnogir gan A&B Cymru.