STIWDIOS AGORED MÔN 2019

Link

13 EBRILL – 28 EBRILL

Mae Wythnosau Celf Ynys Môn: Stiwdios Agored ac Orielau yn hyrwyddo celf ar Fôn drwy wahodd paentwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilmiau, arlunwyr print, artistiaid gosodiadau a gweithwyr crefft i agor eu stiwdios i ymwelwyr am bethefnos. Mae ein llawlyfr poblogaidd yn rhestru pawb sy’n cymryd rhan ac yn cynnwys map i gynllunio’ch ymweliadau ac i’ch arwain o gwmpas yr ynys, gyda manylion o’r teithiau cerdded a braslunio rhad ac am ddim. Gellir lawrlwytho llawlyfr 2019 o www.fforwmgelfynysmon.org a bydd copïau caled yn cael eu dosbarthu mewn lleoedd allweddol ledled yr ynys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan Ucheldre (01407 763361).

Wythnosau Celfyddydau Perfformio Ynys Môn 2019

Mae Wythnosau Celfyddydau Perfformio Ynys Môn (APAW) yn rhedeg o ddydd Sadwrn 20 Hydref – dydd Sul 4 Tachwedd 2019. Eleni mae APAW yn cynnwys detholiad eang o gerddoriaeth ar gyfer pob blas ar gyfer cynulleidfaoedd i oedolion a theuluoedd fel ei gilydd. Mae gwybodaeth am weithgareddau yn ystod yr wythnos ar gael ar y wefan hon ac yn http://www.ucheldre.org/allevent.htm

STIWDIOS AGORED MÔN ARDDANGOSFEYDD AC ORIELAU

Gymryd y cyfle i weld casgliad mawr o artistiaid lleol yn gweithio gyda’i gilydd o fewn tair arddangosfa ar draws yr Ynys.

Mae’r holl artistiaid sydd wedi agor eu drysau i’r cyhoedd eleni yn arddangos darn o’u gwaith mewn dau leoliad ar draws yr Ynys – Canolfan Ucheldre, Caergybi o fis Mawrth 30 oed, a Chanolfan Hughes David ym Miwmares o fis Ebrill 28 oed.

Orielau eraill yn cymryd rhan gyda Stiwdios Agored Ynys Môn eleni yn cynnwys Oriel Ynys Môn, Oriel Tegfryn, Oriel Glyn Davies, Janet Bell Gallery, Beaumaris Jewellery Studio, H’artworks Gallery, Canolfan Beaumaris, Eden Emporium, Oriel Yr Hen Ysgol and Caffi Siop Mechell.

I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosfeydd hyn ac orielau, neu i ddod o hyd iddynt os gwelwch yn dda edrych ar ein gwefan, edrychwch ar y canllaw neu ffoniwch Canolfan Ucheldre 01407 763361

TEITHIAU CERDDED CELF A THIRLUN

Mae’r rhaglen awyr agored o deithiau cerdded a theithiau braslunio ar gyfer eleni wedi ei hamlinellu isod. Bydd y teithiau cerdded yn cyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â chyfleoedd i weld a gwerthfawrogi’r tirwedd a’r hanes sy’n ysbrydoli cymaint o’n hartistiaid. Rhoddir cyfarwyddyd ar y teithiau braslunio, sy’n eu gwneud yn addas felly i ddechreuwyr a’r profiadol.

TAITH 1 – DYDD MERCHER 17 EBRILL 2019: Taith gerdded braslunio a diddordeb lleol gyda’r artist Christine Garwood a’r Tywysydd Caroline Bateson yn cychwyn yn Siop Fferm Hooton’s ac yn dilyn cylchdaith ar hyd afon Menai.

TAITH 2 – DYDO GWENER 19 EBRILL 2019: Taith gerdded stiwdio gyda’r Tywysydd Kath Thomas yn cychwyn ym maes parcio Priordy Penmon, ac yn cysylltu stiwdios yr artistiaid gerllaw.

TAITH 3 – DYDD LLUN 22 EBRILL 2018: Taith gerdded stiwdios a thirwedd gyda’r tywysydd Kath Thomas yn cychwyn yn Neuadd Bentref Rhosneigr, ac yn cysylltu artistiaid yn ardal Rhosneigr a Llanfaelog.

TAITH 4 – DYDD SADWRN 27 EBRILL 2019: Taith gerdded braslunio a diddordeb lleol o amgylch Cemaes, yr harbwr a’r arfordir gyda’r artist Christine Garwood a’r tywysydd Caroline Bateson yn cychwyn ym maes parcio Cemaes.