Proffiliau Aelodau

Proffiliau Aelodau Fforum Gelf Ynys Môn:

1 2 3 11 13 Next › Last » | Trefnu yn ôl Enw | Tref

07557 940107
Rwyf yn artist amlddisgyblaethol, yn gwneud celf sy’n ymgorffori themâu personol iawn a sylwadau cymdeithasol wleidyddol, ac sy’n tyfu’n organig trwy’r broses o wneud.

eli_acheson@hotmail.com
www.eliacheson.com

Darllen mwy...
Brynrefail
Dulas
Anglesey
LL70 9PJ

01248 410391
07908 117932
Rydym yn grŵp o artistiaid sy’n rhannu ac yn gofalu am ein gilydd gan werthu trwy gaffi /siop yn Dulas, ac mae gennym amrywiaeth helaeth o nwyddau crefft yn cael eu harddangos. Mae ein caffi yn gweithredu fel canolfan gymunedol ar gyfer gweithdai galw heibio celfyddydol ac fel lle cymdeithasol i ofalwyr ddod ynghyd.

dgmelling@btinternet.com
www.angleseygoodgifts.co.uk

Darllen mwy...
Arfryn
3 Lôn Foel Graig
Llanfairpwll
LL61 5RZ

01248 712564
07747 352361
Mae Annie Rosewarne a Angela Thompson yn dylunio ac yn gwneud amrywiaeth o nwyddau brethyn hyfryd a chrefftus, gan gyfnewid adnoddau i leihau ac ailddefnyddio deunyddiau. Mae bagiau, pyrsiau, bagiau gemwaith a chasau sbectol Annie yn cyfateb o ran lliwiau ac wedi eu leinio. Mae gwaith Angela yn cynnwys broetsau o frethyn, cardiau conau anrhegion brodwaith Victoraidd, hongiadau wal a collages.

act.celyn@gmail.com

Darllen mwy...
26 Chapel Street
Beaumaris
LL58 8DS

01248 810781
Arlunydd Alison Englefield a gwneuthurwr ffilm Clare Calder-Marshall yw Artwaves. Mae’r ddwy arlunydd yn ymateb i’n amgylchedd o’n hamgylch, y presennol a’r gorffennol. Ysbrydoliaeth: cerrig beddi llechen wedi’n cerfio ac hanes. Cyfrwng: Cyfrwng cymysg ar gynfas, collage a phrintiadau. Broc mor: llechen/metel/tsieni yn arwain at gerfluniaeth,ffotograffaeth ac animeiddio.

alison@artwaves.org
www.artwaves.org

Darllen mwy...

01407 769818
07742682450
Cafodd Academi Ddawns a Drama Barton ei ffurfio yn 1990 gan Helen Barton, Pennaeth yr Academi. Ers hynny, mae’r Academi wedi tyfu’n ysgol hynod lwyddiannus ac wedi ennill llawer o glodydd. Mae’r myfyrwyr wedi perfformio yn Theatr Ei Mawrhydi, Sadlers Wells, y London Palladium, Tŷ Opera Manceinion, Neuadd Albert, Disneyland Paris a Walt Disney World, Florida.

www.bartondanceanddramaacademy.co.uk

Darllen mwy...

01407 810996
Rwyf yn arlunydd sydd wedi dysgu fy hun, ac ond wedi bod yn paentio o ddifrif ers y 5-6 blynedd diwethaf. Rwyf yn paentio cŵn ac adeiladau’n bennaf. Rwyf yn paentio mewn acrylig, naill ai’n teneuo fel dyfrlliw neu’n dew, gan ddibynnu ar hyn yr ydw i’n ei baentio. Rwyf yn cymryd comisiynau.

Darllen mwy...
26 Chapel Street
Beaumaris
LL58 8DS

01248 810781
Ar ôl rhedeg oriel gelf am 9 mlynedd, rwyf wedi caniatáu imi fy hun y cyfle i chwarae. Mae lloffa’r traethau’n cynnig posibiliadau diderfyn. Rwyf yn defnyddio darnau sydd wedi eu gwisgo gan y môr o lechi, metel rhydlyd a china, gan arwain at gerfluniau, mosaic ac animeiddio a hefyd osodiad a gafodd ei ysbrydoli gan ddymchwel siediau’r cychwyr yn Gallows Point, Biwmares.

caldermarshallclare@gmail.com
www.artwaves.org

Darllen mwy...

07857 653902
Rwyf yn mwynhau amrywio fy ngwaith artistig rhwng dal harddwch Môn mewn paentiadau traddodiadol a 2/3D. Darnau o gelfyddyd gain mewn amrywiaeth o ddeunyddiau, sy’n seiliedig ar gysyniadau’n cynnwys biodechnoleg. Rwyf hefyd yn emydd ac yn gweithio ar gyfresi newydd o ddarnau arian. Mae arfordir Môn yn ysbrydoli llawer o’m gwaith.

awensilver@yahoo.co.uk

Darllen mwy...

Mae perfformwyr Clybod yn cyfarfod yn fisol yng Nghanolfan Ucheldre i chwarae unrhyw fath o gerddoriaeth sydd ddim angen cysylltiad trydanol.

Darllen mwy...

Ursula Jones 01248 724976
Rydym yn chwarae ar sail elusennol, ni fyddwn yn codi ffi ond byddwn yn derbyn cyfraniadau ar gyfer talu costau. Rydym wedi chwarae mewn hosbisau (Biwmares, Caernarfon), cartrefi hen bobl, garddwestai (Rotari, Plas Newydd) gwasanaethau carolau, i’r W.I, yn Oriel Ynys Môn ac ati.

Darllen mwy...
WCY
Moriah Lodge
Bangor Road
LL75 8LJ

01248 450572
07900 373551
Tirluniau a morluniau lleol wedi eu dal mewn gwlân.   Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

hldolling@hotmail.co.uk
www.feltinspired.co.uk

Darllen mwy...
26 Chapel Street
Beaumaris
LL58 8DS

01248 810781
Ers nifer a flynyddoedd, dw i wedi bod yn archwilio wynebau a gerfiwyd ar lechi a cherrig beddau'r 18fed ganrif - mae gen i gasgliad o dros 100 o luniau. Mae'r blynyddoedd yn cuddio'r beddau â chen a phridd, maent yn hollti ac yn erydu ond yn parhau i gynnig golwg ôl drwy'r canrifoedd - ac i fy hudo. Mae fy ngwaith yh gwneud defnydd o haenau; mae fy nghynfosau yn cofnodi hanes sydd wedi'i…

alison@artwaves.org
www.artwaves.org

Darllen mwy...
Y Wern,
Brynsiencyn
LL61 6UR

01248 430748
Artist a gwneuthurwr printiau ydw i ac mae fy ngwaith fel arfer yn draethiadol, weithiau’n wleidyddol ac yn aml yn hudol. Colagraffau a phwyntiau sych yw’r hyn y canolbwyntiaf arno’n bennaf. Wedi ei gynhyrchu mewn argraffiadau bach a’i baentio â llaw yn aml, mae pob print yn unigol ac yn arbennig. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

wandagarner@hotmail.co.uk
wandagarnerprintmaker.wales/

Darllen mwy...
1 2 3 11 13 Next › Last »