Proffiliau Aelodau

Proffiliau Aelodau Fforum Gelf Ynys Môn:

« First ‹ Previous 1 3 11 12 13 | Trefnu yn ôl Enw | Tref
Ty Gorsedd
Rhoscefnhir
Pentraeth
LL75 8YU

01248 450256
07901 572180
Stiwdio agored ac arddangosfa o waith diweddar. Eleni cynigiaf amryw o ddosbarthiadau astudio mewn “Olew fel cyfrwng paentio”. Mae’r rhain wedi eu hanelu at ddechreuwyr a phaentwyr profiadol, a chan weithio mewn grwpiau o dri, fe fydd pob dosbarth yn datblygu eu lluniau dros dri diwrnod o weithgarwch trylwyr iawn. Gobeithiaf y byddwn yn ysbrydoli’n gilydd ac yn cael hwyl! Gofynnwch am…

peterwinstanley@hotmail.co.uk

Darllen mwy...

07986 831069
Mae'r dosbarth dechreuwyr yn ddelfrydol ar gyfer pobl sydd eisiau rhywfaint o ymarfer mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar, a dysgu rhywfaint o symudiadau sylfaenol bol ddawnsio. Mae'r dosbarth gwella ar gyfer pobl sydd eisiau symud ymlaen a datblygu eu hunain fel dawnswyr.

www.yomandathebellydancer.com

Darllen mwy...
Caergybi

01407 762219
Bob blwyddyn mae Ysgol Uwchradd Caergybi’n perfformio sioe gerdd. Mae disgyblion trwy’r holl ysgol yn cymryd rhan a hefyd yn helpu gyda’r band, y tu ôl i’r llwyfan, gwisgoedd a cholur, golau a sain. Eleni, y cynhyrchiad yw’r sioe hynod boblogaidd Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.

Darllen mwy...

01407 769921
07920 884978
Mae Cath wedi mwynhau ei hun yn meistroli Zumba ers dechrau 2011 ac mae hi bellach yn hyfforddwraig gymwysedig sy’n dod â dosbarthiadau cyffrous i bob rhan o Fôn. Mi fyddwch chi’n sicr o gael digon o hwyl a gwaith caled yn y sesiynau Zumba!

owens0605@aol.com

Darllen mwy...

07951 690872
Mae Emily Bratherton yn hyfforddwraig Zumba gymwysedig sy’n cynnal dosbarthiadau yng Nghaergybi a Bodedern yn ogystal â’i ddysgu o fewn ysgolion.

ebratherton@googlemail.com

Darllen mwy...
« First ‹ Previous 1 3 11 12 13