Proffiliau Aelodau

Proffiliau Aelodau Fforum Gelf Ynys Môn:

« First ‹ Previous 1 2 10 11 12 13 Next › Last » | Trefnu yn ôl Enw | Tref
Hafdy
Lon Crecrist
Bae Trearddur

01407 861294
Mae Jules, sy’n turnio pren ers dros 20 mlynedd, yn cynhyrchu amrywiaeth helaeth o weithiau unigol ac anrhegion. Pren wedi ei ailgylchu y mae’n ei ddefnyddio’n bennaf, fel pyst ffensio, trawstiau derw a phren o longddrylliadau.

julestl@aol.com

Darllen mwy...
Gamdda
City Dulas
LL70 9EX

01248 410154
07880 893635
Rwyf wedi bod yn ddylunydd/artist ar hyd fy oes. Gweithiaf mewn gwahanol gyfryngau gan gynnwys Acryligau, Dyfrliwiau, Olewau a chelf Brodwaith / Applique. Rwyf yn paentio neu’n pwytho beth bynnag sy’n fy ysbrydoli, ac mae hyn yn arwain at gymysgedd eclectig!

morwenart@tiscali.co.uk
www.morwenart.co.uk

Darllen mwy...
The Old Post Office
Llanfaelog
Ty Croes
LL63 5SS

01407 810243
Rwyf wedi cael fy ysbrydoli’n bennaf i bortreadu’r diwydiant mwyngloddio glo, a thirweddau diwydiannol lle bûm i’n gweithio am rai blynyddoedd. Rwyf bellach yn mwynhau cynhyrchu tirluniau a morluniau, gan weithio mewn olewau ar ganfas neu ysgrifbin ac inc.  

thackray@mypostoffice.co.uk
www.rodthackray.com

Darllen mwy...
Tyddyn Môn
Bryn Refail
Dulas
Amlwch
LL70 9PQ

01248 410648
078901 59017
Mae Tyddyn Môn, elusen sy’n helpu oedolion ag Anableddau Dysgu ym Môn, yn cynnig cyfleusterau gwneud crochenwaith a hyfforddiant ar eu fferm ger Amlwch. Gwahoddir chi i weld crochenwaith Richard Daniels a gwaith y rhai a hyfforddir yno.

Darllen mwy...

Cwmni theatre ensemble bychan sy’n sownd i Ganolfan Ucheldre. Wedi’i sefydlu dros ddeg mlynedd yn ôl mae’n cynhyrchu 2-3 cynhyrchiad Saesneg y flwyddyn. Croesawir talentau newydd bob amser, does dim angen profiad blaenorol arnoch.

Darllen mwy...
Artism UK WCYWCP
Oriel Yr Hen Ysgol / The Old School Gallery
Aberffraw
LL63 5EJ

01407 840680
07976903375
Mae’r Oriel yn gartref i Artism UK sy’n cefnogi artistiaid ar y sbectrwm awtistig. Yr Arddangosfa ar gyfer y Stiwdios Agored fydd ein 6ed sioe agored flynyddol. Rydym hefyd wedi gwahodd amryw o artistiaid lleol i arddangos eleni er mwyn hyrwyddo cynhwysiant. Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

artismuk@hotmail.com
artismuk.webs.com

Darllen mwy...

Artist tecstilau yw Suzy Walsh sy’n cynnal gweithdai a dosbarthiadau rheolaidd ar draws Ynys Môn. Mae ei gwaith ffelt yn fwyaf adnabyddus oherwydd ei ‘sgarffiau morforwyn’ sy’n cael eu creu gan ddefnyddio cnu merino a sidanau

isalltfawr@hotmail.com

Darllen mwy...
Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH

07816 370993
Byddaf yn paentio’r gwrthrych a ddewisaf yn ymosodol, ac yn onest. Ceisiaf ddiystyru technegau a ddysgais i oresgyn problemau mewn paentio fel y bydd iddo ansawdd amrwd a digyfaddawd. Gellir cymryd fy ngwaith fel ffurf o gyfathrebu, mynegi neu ymdrin â rhywbeth. Dyma i bob pwrpas yw’r canlyniad yn y pen draw o geisio cael hyd i naratif yn y paent.

mister_wavel@hotmail.co.uk

Darllen mwy...
4 Moranedd
Moelfre
LL72 8HY

01248 410972
07979151213
Darganfod lleoliad hardd ar ddiwrnod gogoneddus. Dod yn gyfarwydd â'r gwrthrych i ryddhau llif dilyffethair o ffurfiau byrfyfyr. Dal yn ddi-oed y golau cyfnewidiol trawiadol yn enwedig lliw dwys y wawr a'r machlud. Gall darganfyddiad cyffrous ddeillio ohono. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

davidweaver14@outlook.com
www.david-weaver.com

Darllen mwy...

Stolion achlysur arbennig ar gyfer bedyddiadau, penblwyddi a phriodasau. Clociau dathliadol ac addurniadol, placiau a chrogluniau, a theganau pren, a’r cyfan wedi eu llosgi’n unigol a’u peintio â llaw ar bren neu eu hysgythru ar gopr a phiwter. Dyluniadau traddodiadol a chyfoes. Arwyddion tai, mewnol ac allanol, plaen neu â llun, yn cael eu gwneud i archeb. Croesewir comisiynau.

Darllen mwy...
Rhos Uchaf
Llansadwrn
LL59 5SR

01248 810833
07749 257708
Dw i'n artist tecstiliau cydnabyddedig. Dewch i weld fy mwthyn traddodiadol ym Môn i weld darnau bach wedi'u fframio, darnau crog ar waliau a chwiltiau mawr. Er yn gyfoes mewn arddull caiff rhywfaint o'm gwaith ei ddylanwadu gan batrymau hen gwiltiau Cymreig. Hefyd gwerthu brethynnau a llyfrau Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.  

liesbethwilliams@hotmail.com
www.liesbethwilliams.co.uk

Darllen mwy...
Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH

Rydw i’n byw ar y ddaear ar hyn o bryd, ac ni wn pwy ydw i. Gwn nad ydw i’n gategori. Nid enw mohonof. Rydw i’n broses esblygiadol – un o swyddogaethau cynhenid y bydysawd. Celf yw’r weledigaeth o’r wybodaeth honno, ac yma mae fy ysbrydoliaeth ar gyfer y syniad hwnnw.

Darllen mwy...
Crud yr Awel
Greenfield Avenue
Llangefni
LL77 7NU

01248 722017
Rwyf yn paentio lluniau dyfrlliw, olew ac acrylig o draethau Môn.

Darllen mwy...
Bryn Goleu
Mount Street
Porthaethwy
LL59 5BW

01248 715617
Mewn arddangosfeydd yn Ynys Môn, Llandudno, Caerdydd a Llundain

Darllen mwy...
« First ‹ Previous 1 2 10 11 12 13 Next › Last »