Proffiliau Aelodau

Proffiliau Aelodau Fforum Gelf Ynys Môn:

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 Next › Last » | Trefnu yn ôl Enw | Tref

Fe’i ganwyd a’i magwyd ar Ynys Môn. Mae’r berthynas agos sydd ganddo â’r ynys yn amlwg yn ei waith gan iddo lwyddo i gyfleu yn ei luniau, yr arfordir garw a phrydferthwch noeth y tir. Gellir gweld ei waith mewn orielau yn Llundain a thrwy Gymru.

Darllen mwy...
Felin Gefn
Cemlyn
Cemaes
LL68 0UD

01407 711228
07974 699493
Geiriau, gwyneb, perthyn, tir, porthladd, pobol, haenau, dwr, chwilio, chwerthin, rhythm, sŵn, erydu, tywydd, gwead, môr, hap a damwain, patina, paent, argraffu, anifail, cyfosod, aderyn, acrylig, olew, hwyl, ymlwybro, plastig, llyfnu, lliw, treugliad amser, graffit, leino, hiraeth, cyswllt, cariad, Cymreictod, côf. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.  

felingelf@btinternet.com
www.wilrowlands.com

Darllen mwy...
Coed Y Berclas
Allt Bryn Mêl
Llandegfan
LL59 5PF

01248 716316
07941 102185
Dw i’n defnyddio tecstiliau fel fy newis o gyfrwng i fynegi fy hun, ymateb i feddyliau, emosiynau a digwyddiadau. Mae brethyn yn rhywbeth cy yrddol ac mae’n ennyn ymateb uniongyrchol.

dot@dotrussell.co.uk
www.dotrussell.co.uk

Darllen mwy...
28 Newry Street
Caergybi
LL65 1HP

01407 763048
Rwy’n ferch leol wedi fy ngeni a fy magu yng Nghaergybi. Rwy’n hoff iawn o wneud lluniau adeiladau, golygfeydd o’r môr ac eglwysi. Dyfrlliwiau yw fy mhrif gyfrwng ac rwy’n mwynhau’r golau, y dyfnder a’r awyrgylch y byddant yn eu creu

Darllen mwy...
S Ceramics
Ty Plant
The Boatpool
Rhosneigr
LL64 5YJ

01407 810799
07881 461626
Wrth gael fy ysbrydoli’n weledol gan arfordir Môn a chregyn wedi torri, dw i’n creu cerfluniau cerameg sy’n adlewyrchu’n taith trwy fywyd, gan atseinio’r nerth a’r breuder sydd o’n mewn.

jane@js-ceramics.co.uk
www.js-ceramics.co.uk

Darllen mwy...
Dolserau
Star
Gaerwen
LL60 6AY

01248 714532
Arlunydd bywyd gwyllt yw Ian ac mae’n gweithio mewn pensil graffit, dyfrlliw ac olew, a’i brif ddiddordeb yw adar. Mae’n aelod o Gymdeithas Ryngwladol Celf Bywyd Gwyllt ac mae’n arddangos yn eu harddangosfa flynyddol a gynhelir yn Nature in Art, Twigworth, Caerloyw, gan dderbyn tair gwobr yn 2007 a 2008.

ianshirley263@btinternet.com
www.ianshirleyart.co.uk

Darllen mwy...
Brythonfa
Moelfre
LL72 8HT

01248 410309
Mae Keith Shone, a aned yn 1931 ym Mynydd Isa, yn fwyaf dnabyddus am ei baentiadau realistig o chwareli a mynyddoedd Eryri.  Mae gwaith newydd Keith yn ymdrin â’r un deunydd pwnc, ond yn defnyddio amrywiaeth o wahanol dechnegau i greu delweddau haniaethol. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Darllen mwy...

07825 596219
Prif nod yr ysgol yw creu amgylchedd o hwyl, wrth ddysgu, gwella a bod yn greadigol; ac ymarfer yr un pryd tuag at lwyfannau cynyrchiadau o safon. Mae’r Ysgolion Theatr wedi eu lleoli yng Nghaergybi, Benllech a Phorthaethwy.

showon@live.co.uk

Darllen mwy...
Holyhead
Caergybi
LL65 1UN

01407 762012
Diddordeb bod yn hunan-gyflogedig? Gall y Ffatri Fenter® trwy gynllun Blas Ar Fenter gefnogi unigolion di-waith Môn ac Arfon i ddatblygu syniad busnes a rhoi cyfle I gleientiaid I dreialu’r syniad busnes. Rydym yn gwerthu amrywiaeth o gynnyrch celf a chrefft ein cleientiaid.

caergybi@menterabusnes.co.uk
www.menterabusnes.co.uk/ffatrifenter

Darllen mwy...
Nant Y Mor
Bull Bay Road
Amlwch
LL68 9ED

07723 035127
Llythrennau, geiriau, rhyddiaith – defnyddiaf galigraffeg i greu darnau hardd o gelf, gydag iaith yn graidd iddynt. Mae’r gwaith yn amrywio o’r anarferol i’r ffurfiol, fel comisiynau personol neu dim ond er mwyn y pleser o greu rhywbeth.

janet@oakleafcalligraphy.co.uk
www.oakleafcalligraphy.co.uk

Darllen mwy...
H'Artworks Gallery
The Forum
6 Church Street
Biwmares
LL58 8AA

01248 812045
07531 384434
Mae Anne yn paentio mewn amrywiaeth helaeth o gyfryngau cymysg ond mae’n arbennig o hoff o loywder a bywiogrwydd paentio sidan a gwydr, dyfrlliw a chelf tecstilau. Mae’n ymhyfrydu mewn galluogi eraill i ryddhau eu creadigrwydd ei hun ac mae hi’n rhedeg dosbarthiadau yn rheolaidd yn ei Oriel. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.  

hartworks@btinternet.com
https://www.facebook.com/HartworksGallery

Darllen mwy...
2 Beach Cottages
Malltraeth
LL62 5AT

01407 840512
Stiwdio fechan drawiadol yn edrych dros y foryd, yn llawn i’r ymylon o baentiadau bywydau gwyllt a thirluniau, llyfrau, printiau a chardiau. Mae gwaith Philip mewn dros 70 o lyfrau, llawer o gylchgronau ac mewn amryw o gasgliadau Brenhinol a Chenedlaethol a llawer o gasgliadau preifat.

snowart@btinternet.com
www.snowartandbooks.co.uk

Darllen mwy...
Gaerwen Isaf Studio
Gaerwen Isaf Farm
Chapel Terrace
Gaerwen
LL60 6DN

01248 421353
07724110139
Dyluniadau gwreiddiol mewn arddull unigryw o ddehongliadau ciwbaidd o straeon, chwedlau a lleoliadau Cymreig. Dewis helaeth o luniau gwreiddiol, printiau a chardiau.

apsouthall@talk21.com
www.angleseyart.com

Darllen mwy...
Pen Cefn
Llanbedrgoch
LL76 8NX

01248 450277
07909 226901
Teimlaf yn angerddol am anifeiliaid a’n tirwedd rhyfeddol. Rwyf wedi darganfod pastelau pastel yn ddiweddar ond rwyf hefyd yn mwynhau dyfrlliwiau ac olewau.

brendasteventon@outlook.com

Darllen mwy...
The Candle Alchemist
Bwthyn Cannwyll
Dwyran
LL61 6RP

07770894281
Canhwyllau cain sy'n arddangos dyluniadau unigryw a ysbrydolwyd gan yr ynys, ei thirwedd arfordirol a byd natur. Mae posibiliadau diddiwedd ffurf, lliw ac ansawdd i'w cael wrth weithio mewn cŵyr, gan wneud y broses o ddylunio cannwyll newydd yn rhywbeth hudol. Ar agor drwy gydol y flwyddyn.  

info@thecandlealchemist.co.uk
www.thecandlealchemist.co.uk

Darllen mwy...
« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 Next › Last »