Proffiliau Aelodau

Proffiliau Aelodau Fforum Gelf Ynys Môn:

1 2 3 11 13 Next › Last » | Trefnu yn ôl Enw | Tref
Brynrefail
Dulas
Anglesey
LL70 9PJ

01248 410391
07908 117932
Rydym yn grŵp o artistiaid sy’n rhannu ac yn gofalu am ein gilydd gan werthu trwy gaffi /siop yn Dulas, ac mae gennym amrywiaeth helaeth o nwyddau crefft yn cael eu harddangos. Mae ein caffi yn gweithredu fel canolfan gymunedol ar gyfer gweithdai galw heibio celfyddydol ac fel lle cymdeithasol i ofalwyr ddod ynghyd.

dgmelling@btinternet.com
www.angleseygoodgifts.co.uk

Darllen mwy...
WCY
Moriah Lodge
Bangor Road
LL75 8LJ

01248 450572
07900 373551
Tirluniau a morluniau lleol wedi eu dal mewn gwlân.   Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

hldolling@hotmail.co.uk
www.feltinspired.co.uk

Darllen mwy...
WCYWCP
Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Holyhead
LL65 1TE

Mae fy nghelfyddyd ffotograffiaeth a’m celfyddyd pren yn ffurf o ryddhad a therapi. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

daveevansartist@gmail.com
www.devansart.co.uk

Darllen mwy...
Su WCY
BORTHWEN
LON CAPAEL
DWYRAN
LL61 6AU

01248 430671
07810 174283
DW I WRTH FY MODD GYDA GWYDR: gan ddefnyddio gwydr traeth wedi ei baru ag arian ar gyfer gemwaith, a symudion gyda phren broc môr a gwrthrychau y cafwyd hyd iddynt. Gwydr lliw a chlir mewn gwaith ffoel ar gyfer teraria a bowlenni, celf muriau a darnau crog. Yn anffodus, mae bellach wedi cau oherwydd salwch yn ystod yr wythnosau, ond yn ddiweddarach bydd ar agor trwy gydol y…

Dwyran.su@gmail.com
www.theglassbeach.co.uk

Darllen mwy...
WCYWCP
Gwyndaf
Penmon
LL58 8SN

01248 490162
07949 032272
Dw i bob amser wedi gweithio mewn tecstiliau ond dw i bellach yn cyfuno fy hoffter o frethynnau gyda chelf wrth greu lluniau tecstiliau, tirluniau a bagiau. Mae llawer o fy eitemau yn defnyddio harddwch naturiol golygfeydd lleol.  

ghedderick@hotmail.co.uk

Darllen mwy...
WCY
2 Stad Minffordd
Tynygongle
LL74 8QG

01248 853104
07511 967366
Arfordiroedd ac awyr ym mhob tywydd wedi eu paentio mewn olewau ac fel arfer ar y traeth. Mae pobl a phortreadau hefyd o ddiddordeb imi, yn enwedig wedi eu paentio’n fyw. Dewch i weld! Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

normanhutchinson378@gmail.com

Darllen mwy...
WCYWCP
Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
LL65 1TE

01407 742519
Olew ar gynfas yw fy ngwaith yn bennaf. Dw i’n mwynhau paentio pob gwrthrych, yn enwedig rhai sy’n ymwneud â gogledd Cymru. Fel arlunydd sydd wedi ennill gwobrau am luniau o awyrennau, dw i’n ceisio adrodd hanes hedfan awyrennau yng Nghymru. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

pete.lane34@yahoo.com

Darllen mwy...
7 & 19 NEW STREET
PORTHAETHWY
LL59 5HN

07753 195264
Hoffai Andrew Agace, Fernke van Gent a Mary Wilson eich gwahodd chi i weld a chymryd rhan mewn casgliad o weithiau, sy’n cynnwys paentiadau, darluniadau a pherfformiad. Mae croeso i bawb ohonoch i’r digwyddiad pedwar diwrnod hwn.

info@femkevangent.nl

Darllen mwy...
WCYWCP
Bonc Newydd
LL76 8SQ

01248 450438
07788 664001
Dw i’n creu ffigurau mewn clai ac mewn papier mâché a chymysgedd o’r ddau. Caiff y ffigurau clai eu tanio gyda gwydreddau heb fod yn realistig, weithiau mewn odyn raku. Dw i hefyd yn cloddio clai yn lleol ac yn cynhyrchu gwaith mwy arbrofol. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Jenet@jenetpeers.co.uk

Darllen mwy...
WCYWCP
Plas Bodfa
Llangoed
LL58 8ND

07480811535
Arddangosfa gelf amlddisgybliaeth sy’n archwilio posibiliadau tŷ gwag. Mae 61 o bobl greadigol yn archwilio “sui generis”: gwrthrychau a gweithiau unigryw sy’n mynd y tu hwnt i fathau confensiynol, dosbarthiad cyfreithiol ar gyfer adeiladau sydd i tu hwnt i ddynodiad arferol. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

julie@plasbodfa.com
www.plasbodfa.com

Darllen mwy...
Cadnant Road
Porthaethwy
LL59 5NH

01248 717174
Eleni mae gennym ddau arlunydd yn gweithio yn y Gerddi Cudd; mae Sarah Key yn tynnu ei hysbrydoliaeth o’r blodau, dail a phlanhigion tra bod John Hedley yn gweithio ar baentiadau a gwaith collage a ysbrydolir gan y coed yng Nghoed Cadnant.

plascadnantgardens@gmail.com
www.plascadnant.co.uk

Darllen mwy...
WCYWCP
Garnedd Wen
LL75 8YP

07816372801
Dw i’n grochenydd sy’n gwneud potiau a phlatiau lliwgar i’w defnyddio ar bwrdd cinio. Dw i’n mwynhau anwadalwch y broses danio, lle mae diffyg rheolaeth lawn o drawsnewidiad y clai a’r gwydreddau yn dod â bywiogrwydd i’r darn. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

siwthomas@hotmail.com

Darllen mwy...
Brynddu,
LL68 0RT

01407 710245
07941 780479
Fideo, cerflunwaith, cyanotopes a ffotograffau ar thema atomfa’r Wylfa. Arddangosfa grŵp o sgriniadau a gweithiau sydd ar y gweill ar gyfer yr arddangosfa deithiol Pŵer yn y Tir sydd yn Oriel Davies, y Drenewydd, ar hyn o bryd

hgrovewhite@gmail.com
www.powerintheland.co.uk

Darllen mwy...

07557 940107
Rwyf yn artist amlddisgyblaethol, yn gwneud celf sy’n ymgorffori themâu personol iawn a sylwadau cymdeithasol wleidyddol, ac sy’n tyfu’n organig trwy’r broses o wneud.

eli_acheson@hotmail.com
www.eliacheson.com

Darllen mwy...
Ty’n-y-Caeau
Caim
Penmon
Biwmares
LL58 8SP

01248 490198
07929 492056
Jo Alexander a Lillemor Latham: Gweithiau ffigurol a haniaethol sy'n arbrofi wrth ddylunio, paentio, gwaith collage, printiau a cherflunio. Mark Warwick a Jo Green: Gwaith coed gwyrdd, arddangosiadau bwyellu a cherfio llwyau. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Jo4lexander@hotmail.co.uk

Darllen mwy...
1 2 3 11 13 Next › Last »