Straits Art Society WCY

David Hughes Community Centre, (back room)
1 Cadnant Court
Beaumaris
LL58 8AL

075556 58963
amgeo112@yahoo.com

Open studio on 16th April all day.

From Menai Bridge head East,Telford Rd/A545 towards Love Lane, take left onto Rating Row, then right, and right again. Destination is on the left situated between the Castle and the Library.

Grŵp o artistiaid yw’r Straits Art Society sy’n paentio o bersbectifau unigol o dan arweiniad eu tiwtor Chris Hull gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau. Mae aelodau yn gwerthu eu gwaith yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ystod ein harddangosfa flynyddol yn Biwmares.