ANDREW SOUTHALL

Gaerwen Isaf Studio
Gaerwen Isaf Farm
Chapel Terrace
Gaerwen
LL60 6DN

01248 421353
07724110139
apsouthall@talk21.com www.angleseyart.com

From Gaerwen Arms Pub, follow Llanddaniel road for 300 yds. Entrance to Gaerwen Isaf on left at Studio sign. Follow signs to Studio/Gallery through New Mediterranean courtyards, displays.

Dyluniadau gwreiddiol mewn arddull unigryw o ddehongliadau ciwbaidd o straeon, chwedlau a lleoliadau Cymreig. Dewis helaeth o luniau gwreiddiol, printiau a chardiau.