WILF ROBERTS

Fe’i ganwyd a’i magwyd ar Ynys Môn. Mae’r berthynas agos sydd ganddo â’r ynys yn amlwg yn ei waith gan iddo lwyddo i gyfleu yn ei luniau, yr arfordir garw a phrydferthwch noeth y tir. Gellir gweld ei waith mewn orielau yn Llundain a thrwy Gymru.