Glyn DAVIES WCY

Oriel Glyn Davies Gallery
Bridge Street
Porthaethwy
LL59 5DN

01248 715511
07778 983733
glyn@glyndavies.com www.glyndavies.com

Easily seen in central Menai Bridge, 30ft from main crossroad.

Ar ôl blwyddyn hynod o brysur gyda gwaith teledu i Glyn Davies a’i oriel, bydd Glyn yn dangos casgliad o’i luniau diweddaraf. Byddwch hefyd yn gallu gweld enghraifft o’i brintiau A0 newydd sbon a thrawiadol, sy’n mesur bron i 5×4’ wedi eu fframio.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.