7 & 19 NEW STREET
PORTHAETHWY
LL59 5HN

07753 195264
info@femkevangent.nl

After coming over the Menai Bridge take the third exit on the right, next to Bridge Inn. This is Cambria road, follow this, after the garages it turns into Newstreet (Tan y Bonc). We are on number 7 & 19

Hoffai Andrew Agace, Fernke van Gent a Mary Wilson eich gwahodd chi i weld a chymryd rhan mewn casgliad o weithiau, sy’n cynnwys paentiadau, darluniadau a pherfformiad. Mae croeso i bawb ohonoch i’r digwyddiad pedwar diwrnod hwn.