JACQUIE BLAKELY

Cuddfan
Wern y Wylan
Llanddona
Biwmares
LL58 8TR

07836 549361
jacquie1@btconnect.com www.studio-j.org.uk

Cefais fy ngeni yn Sir Gaer a symudais i fyw i Sir Fôn yn ddiweddar. Caf fy ysbrydoli gan unrhyw beth ym myd natur; yn dirluniau, morluniau, coed, anifeiliaid ac adar. Rwyf yn gweithio gyda dyfrlliwiau ac olewau, pensel ac inc. Mae fy nghomisiynau’n cynnwys portreadau a gwaith darluniadaol. Rwyf hefyd yn ddylunydd gerddi cymwysedig.