BRIAN BAYLISS

Ty Gwyn
Llandegfan
Porthaethwy
LL59 5SB

01248 713739
brian.bayliss@talktalk.net www.brianbaylissart.net

A5025 Menai Bridge to Pentraeth. Turn towards Llandegfan at Pentraeth Autos-signed.

Natur, cefn gwlad, y mynyddoedd a’r arfordir. Mae fy nyfrliwiau ac acryligau wedi eu harddangos yn fy Oriel/Stiwdio. Edrychaf ymlaen at drafod fy ysbrydoliaeth, technegau a deunyddiau.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.