Jenny Armour WCY

Gorslwyd
Shepherd's Hill
Tyn-Y-Gongl
LL74 8NS

01248 853772
07500 289744
jennyarmour.gorslwyd@hotmail.co.uk www.facebook.com/jennyarmourartistanglesey/

From Benllech take B5025. After 1.5 miles turn left onto B5110 (Llangefni). Continue for 1 mile, turn left up hill following signs. From Llangefni take B5110 for 6.2 miles (Marianglas). Turn right.

Er yn bennaf haniaethol, mae fy ngwaith hefyd yn gynrychioliadol o Fôn a gogledd Cymru. Dw i wrth fy modd gyda’r goleuni, yr awyr eang a’r môr a dw i’n gobeithio fy mod i’n adlewyrchu hyn yn fy mhaentiadau boed nhw’n fawr neu fach. Mae fy ngwaith yn esblygu o un flwyddyn i’r llall a dw i’n cael cymaint o hwyl.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.