Wythnosau Celfyddydau Perfformio Ynys Môn 2019

Bydd Fforwm Celfyddydau Ynys Môn yn lansio unfed ar ddeg wythnos Wythnos Celfyddydau Perfformio Ynys Môn (APAW) yn dathlu a hyrwyddo’r talent amrywiol ar Ynys Môn, a fydd yn cynnwys detholiad eang o ddrama ar gyfer oedolion a chynulleidfa’r teulu ynghyd ag amrywiaeth eang o arddulliau cerddorol. Mae hefyd yn cynnwys trydedd Gŵyl Ffilm Ynys Môn, SeeMôrV. Bydd taflen ar wahân sy’n hyrwyddo APAW ar gael yn fuan.

Mae croeso i grwpiau, cymdeithasau a pherfformwyr Ynys Môn gysylltu â ni os ydych chi am ymuno yn y Wythnosau.

Isod mae sampl o gyfranogwyr blaenorol.

1 2 Next › Last » | Trefnu yn ôl Enw | Tref
Gorslwyd
Shepherd's Hill
Tyn-Y-Gongl
LL74 8NS

01248 853772
07500 289744
Er yn bennaf haniaethol, mae fy ngwaith hefyd yn gynrychioliadol o Fôn a gogledd Cymru. Dw i wrth fy modd gyda'r goleuni, yr awyr eang a'r môr a dw i'n gobeithio fy mod i'n adlewyrchu hyn yn fy mhaentiadau boed nhw'n fawr neu fach. Mae fy ngwaith yn esblygu o un flwyddyn i'r llall a dw i'n cael cymaint o hwyl. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

jennyarmour.gorslwyd@hotmail.co.uk
www.facebook.com/jennyarmourartistanglesey/

Darllen mwy...
Oriel Yr Hen Ysgol / The Old School Gallery
Aberffraw
LL63 5EJ

01407 840680
07976903375
Mae’r Oriel yn gartref i Artism UK sy’n cefnogi artistiaid ar y sbectrwm awtistig. Yr Arddangosfa ar gyfer y Stiwdios Agored fydd ein 6ed sioe agored flynyddol. Rydym hefyd wedi gwahodd amryw o artistiaid lleol i arddangos eleni er mwyn hyrwyddo cynhwysiant. Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

artismuk@hotmail.com
artismuk.webs.com

Darllen mwy...
Janet Bell Gallery
2 Wall Street
Biwmares
LL58 8BS

01248 810043
Mae Janet Bell wedi bod â stiwdio ac oriel yn Biwmares ers 2007 lle gallwch wedi ei dewsiadau unigryw o brintiau, cardiau ac anrhegion yn ogystal â'i phaentiadau acrylig gwreiddiol. Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

info@janetbellgallery.com
www.janetbellgallery.com

Darllen mwy...
Plas Berw
Pentre Berw
Gaerwen
LL60 6LL

01248 422026
07905 608379
Dw i'n gwneud paentiadau olew bywyd llonydd a gaiff eu hysbrydoli gan natur. Weithiau mae patrymau cymhleth a lliwiau cyferbyniol yn arwain at baentiadau trawiadol. Dro arall, mae fy ngwaith yn fyfyrdod tawel o harddwch a cheinder gwrthrychau sy'n ymddangos fel petaent yn ddibwys. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

maureenbenson1@gmail.com

Darllen mwy...
Siop Mechell
Llanfechell
LL68 0RA

01407 710245
07941 780479
Menter gymunedol newydd yw Caffi Siop Mechell sy’n cynnwys caffi, a chyfres gyfnewidiol o arddangosfeydd gan artistiaid lleol - paentiadau Terrill Lewis ar hyn o bryd. Ar agor trwy gydol y flwyddyn.

hgrovewhite@gmail.com
https://www.facebook.com/Caffi-Siop-Mechell-Llanfechell-1274321085914854/

Darllen mwy...
Cae Merddyn
Caim
Penmon
Biwmares
LL58 8SR

01248 491915
Artistiaid 3D mewn pren a charreg yw Susanna a Phil Callaghan yn bennaf, sydd hefyd yn creu delweddau haniaethol cyfryngau cymysg. Mae’n gwaith eleni’n amrywio o anrhegion llai a grewyd o goed caled cynhenid wedu eu turnio a’u cer o i ger uniau unigryw mwy mewn pren a charreg. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

info@callaghancreative.com
www.callaghancreative.com

Darllen mwy...
Beaumaris Leisure Centre
Rating Row
Biwmares
LL58 8AL

01248 670685
Gwaith grŵp o photograffwyr sydd yn aelodau o glybiau yn Gogledd Cymru. Bydd gwaith pawb yn wahanol. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

siandavies22@btinternet.com
www.canolfanbeaumaris.org.uk

Darllen mwy...
30 Trearddur Road
Trearddur Bay
Holyhead
LL65 2WB

01407 861957
07511 491697
Dw i’n paentio, lluniadu, argraffu a cherflunio er mwyn archwilio syniadau a chysyniadau sy’n ymwneud â sut rydym yn portreadu ac yn canfod y byd o’n cwmpas trwy gyfrwng celf. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

andy@andydobbie.com
www.andydobbie.com

Darllen mwy...
Moriah Lodge
Bangor Road
LL75 8LJ

01248 450572
07900 373551
Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

hldolling@hotmail.co.uk
www.feltinspired.co.uk

Darllen mwy...
Maesllan Fawr, Station Road
Llanfaelog
Ty Croes
Rhosneigr
LL63 5TN

01407 810963
07886 338285
Tirluniau lled-haniaethol a phynciau arfordirol wedi eu paentio mewn olew ar gynfas gyda chyllyll paled a brwsys yw fy mhynciau arferol. Mae lliwiau wedi eu cymysgu, yn rhai trawiadol neu wedi eu pylu’n feddal, a dylunio da yn ffactorau pwysig yn fy ngwaith. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw. Oherwydd profedigaeth teuluol agos, mae'n ddrwg gennyf na fyddaf yn gallu…

judithdonaghy2@gmail.com
www.judithdonaghy.com

Darllen mwy...
Ty’n Lôn Studio
Malltraeth
Bodorgan
LL62 5AG

01407 840374
07845 428900
Artist proffesiynol a thiwtor celf pro adol, gyda’i gwaith wedi cael ei gyhoeddi a’i arddangos yn helaeth. Defnyddir lluniau cyfryngau cymysg, paentiadau olew a dyfrliw a thecstilau i arbro mewn patrwm, gwead, cysgodion a symudiad yn yr amgylchedd neu o’r dychymyg. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

theoldbankgallery@hotmail.co.uk
www.christinegarwoodartist.co.uk

Darllen mwy...

Ffurfiwyd Gŵyl Gelfyddydau Caergybi dros 30 mlynedd yn ôl ac mae’n trefnu wythnos bob blwyddyn o ddigwyddiadau’n cynnwys drama, cerddoriaeth a sgyrsiau. Mae angen brys am aelodau newydd i’r pwyllgor. Mae rhaglen eleni mewn cysylltiad â Chanolfan Ucheldre a Fforwm Gelf Ynys Môn.

Darllen mwy...
Caergybi

01407 762219
Bob blwyddyn mae Ysgol Uwchradd Caergybi’n perfformio sioe gerdd. Mae disgyblion trwy’r holl ysgol yn cymryd rhan a hefyd yn helpu gyda’r band, y tu ôl i’r llwyfan, gwisgoedd a cholur, golau a sain. Eleni, y cynhyrchiad yw’r sioe hynod boblogaidd Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.

Darllen mwy...
Cilbwch
Rhoscolyn
LL65 2NQ

01407 860244
07747 697842
Tirwedd arfordirol, mynyddig a dynol yr ardal wedi’i ddarlunio trwy luniau a phaentiadau dyfrliw ac olew. Dyma’r mannau cychwyn ar gyfer arbro gyda ffurf, ansawdd, lliw a naws i greu ymateb teimladwy i’r hyn sydd o’m cwmpas. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

huwjonesart@icloud.net
www.huwjonesart.co.uk

Darllen mwy...
Fron Goch
Brynsiencyn
Llanfairpwll
LL61 6TQ

07502 122481
Dw i’n cynllunio ac yn gwneud gemwaith o emau anarferol. Caf fy ysbryoli gan dirwedd hardd a chwedlau hudol yr ynys. Caiff yr holl osodiadau arian eu gwneud o arian amrwd yn fy stiwdio a’r holl emau eu torri â llaw yn fy stiwdio. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

mark@markkostiak.com
www.markkostiak.com

Darllen mwy...
1 2 Next › Last »