Canolfan David Hughes

1 Cadnant Court
Biwmares
LL58 8AL

01407 763361
box-office@ucheldre.org

Map

O Borthaethwy anelwch tua’r dwyrain ar A545 tuag at Biwmaris, trowch i’r chwith ar Rating Row, ac ar y gyffordd trowch i’r dde ac wedyn i’r dde eto. Rydym ni ar y chwith rhwng y Llyfrgell a’r Castell.

Yn ystod yr Wythnosau Stiwdios Agored mae’r Fforwm Gelf yn arddangos o leiaf un darn o waith gan bob un o’r artistiaid sy’n cymryd rhan. Cyfle i weld pa stiwdios yr hoffech ymweld â nhw ac i gael gwybodaeth a chyngor pellach.

Oriau agor 2018 Stiwdios Agored:
Dydd Sadwrn13 Ebr11am-5pm20 Ebr11am-5pm27 Ebr11am-5pm
Dydd Sul14 Ebr11am-5pm21 Ebr11am-5pm28 Ebr11am- 5pm
Dydd Llun15 Ebr11am-5pm22 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth16 Ebr11am-5pm23 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher17 Ebr11am-5pm24 Ebr11am-5pm
Dydd Iau18 Ebr11am-5pm25 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener19 Ebr11am-5pm26 Ebr11am-5pm