JANE BUNCE

Dinmor
Penmon
Biwmares
LL58 8SN

01248 490395
07947148031

Map

O Biwmares ewch heibio i’r castell, ar y groesffordd nesaf trowch i’r dde. Ar y gyffordd, trowch i’r chwith i Penmon, i’r dde ar yr ynys fach o laswellt. Ewch trwy bentref Penmon, ac mae Dinmor ar ben yr allt ar y dde.

Artist sy’n gweithio o’i stiwdio yn Penmon yw Jane. Mae ei phaentiadau dyfrlliw a’r lluniadau yn ddathliad o gariad at natur, wedi ei gyfoethogi trwy fyw ym Môn gyda’i harddwch rhyfeddol ac amrywiaeth o fywyd gwyllt.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

 

Oriau agor 2018 Stiwdios Agored:
Dydd Sadwrn13 Ebr11am-5pm20 Ebr11am-5pm27 Ebr11am-5pm
Dydd Sul14 Ebr11am-5pm21 Ebr11am-5pm28 Ebr11am-5pm
Dydd Llun15 Ebr11am-5pm22 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth16 Ebr11am - 5pm23 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher17 Ebr11am-5pm24 Ebr11am-5pm
Dydd Iau18 Ebr11am-5pm25 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener19 Ebr11am-5pm26 Ebr11am-5pm