Jenny Armour

Gorslwyd
Shepherd's Hill
Tyn-Y-Gongl
LL74 8NS

01248 853772
07500 289744
jennyarmour.gorslwyd@hotmail.co.uk
www.facebook.com/jennyarmourartistanglesey/

Map

O Benllech cymerwch y B5025. Ar ôl 1.5 milltir trowch i’r chwith i’r B5110 (Llangefni). Ewch ymlaen am 1 filltir, trowch i fyny’r allt gan ddilyn arwyddion. O Llangefni cymerwch y B5110 am 6.2 milltir (Marianglas). Trowch i’r dde.

Er yn bennaf haniaethol, mae fy ngwaith hefyd yn gynrychioliadol o Fôn a gogledd Cymru. Dw i wrth fy modd gyda’r goleuni, yr awyr eang a’r môr a dw i’n gobeithio fy mod i’n adlewyrchu hyn yn fy mhaentiadau boed nhw’n fawr neu fach. Mae fy ngwaith yn esblygu o un flwyddyn i’r llall a dw i’n cael cymaint o hwyl.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Oriau agor 2018 Stiwdios Agored:
Dydd Sadwrn13 Ebr11am - 5pm20 Ebr11am - 5pm27 Ebr11am - 5pm
Dydd Sul14 Ebr11am - 5pm21 Ebr11am - 5pm28 Ebr11am-5pm
Dydd Llun15 Ebr11am - 5pm22 Ebr11am - 5pm
Dydd Mawrth16 Ebr11am - 5pm23 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher17 Ebr11am - 5pm24 Ebr11am - 5pm
Dydd Iau18 Ebr11am - 5pm25 Ebr11am - 5pm
Dydd Gwener19 Ebr11am - 5pm26 Ebr11am - 5pm