Wythnosau Celf Ynys Môn: Stiwdios ac Orielau Agored 2020

Croeso i’r unfed ar bymtheg o Wythnosau Celf Ynys Môn, Wythnosau Stiwdios Agored ac Orielau, Dydd Sadwrn 4 Ebrill – Dydd Sul 19 Ebrill 2020, pryd y bydd paentwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilmiau, arlunwyr print, artistiaid gosodiadau a gweithwyr crefft yn agor eu stiwdios i ymwelwyr.

Yn falch o ddweud bod y copi digidol o’r Canllaw bellach ar gael a gellir ei lawrlwytho yma . Mae copïau caled bellach ar gael o stiwdios artistiaid, orielau a lleoliadau allweddol ar yr Ynys.

Nodir isod yr 2020 o artistiaid sy’n cymryd rhan.

 

Mae Wythnosau’r Stiwdios ac Orielau Agored yn denu ymwelwyr o bob rhan o Brydain. Dyma’r digwyddiad celf mwyaf a gynhelir ar yr ynys. Eleni, bydd gwaith dros 200 o artistiaid yn cael ei arddangos mewn 40 o leoliadau, gan gynnwys 7 oriel sy’n cymryd rhan. Bydd pob mathau o bethau ar gael i chi eu prynu, yn gardiau, printiau a gweithiau celf gwreiddiol; a gallwch weld gweithiau sydd wrthi’n cael eu gwneud ac arddangosfeydd o gelfyddyd gyfoes. Mae’r lleoliadau’n cynnwys stiwdios, capeli, ysguboriau, siediau, orielau a chartrefi artistiaid. Byddwch yn cael cyfle i gyfarfod a siarad â’r artist, yn aml dros baned o de, a thrwy hynny gipolwg unigryw o’r broses artistig. Peidiwch â theimlo’n swil ynghylch ymweld; yr unig reswm y mae’r holl artistiaid yn agor eu stiwdios yw eu bod yn awyddus i’ch cyfarfod chi. Fel y crybwyllwyd eisoes, rydym yn cynnig 5 daith gerdded celf a thirlun. Mae gwybodaeth bellach am y rhain yn yr adran Digwyddiadau.
Mae’r digwyddiad yn ymestyn dros ddwy wythnos lawn y Pasg gyda rhai artistiaid yn agored yr holl amser ac eraill am ychydig ddyddiau’n unig. Er mwyn ei gwneud hi’n haws ichi gynllunio, oriau agor y stiwdios bob amser yw 11am-5pm ar y dyddiau y maent yn agored. Hefyd mae clawr y llawlyfr A5 lliw yn cynnwys map sy’n eich helpu i gynllunio’ch ymweliadau a dangos y ffordd o amgylch yr ynys. Mae hefyd yn cynnwys manylion am ein teithiau cerdded, y gallwch eu gweld hefyd yn yr adran Digwyddiadau.
Bydd y Llawlyfr yn cael ei ddosbarthu’n helaeth, a gellir lawrlwytho copi PDF, ynghyd ag ychwanegiadau a chywiriadau. Yn y llawlyfr, ochr yn ochr â manylion pob artist, mae calendr sy’n nodi eu dyddiau agor, ac yn adran gefn y llawlyfr, mae amserlen ddyddiol o’r holl stiwdios sy’n agored ar bob diwrnod sy’n eich galluogi chi i gynllunio taith i ymweld â’r rhai sy’n agored.

Gyda help Menai Holiday Cottages rydym yn gweithio i hyrwyddo gwaith artistiaid ac orielau drwy gydol y flwyddyn. Felly, yn ogystal â’r oriau agor a ddangosir ar gyfer y Stiwdios Agored, mae rhai ar agor drwy’r flwyddyn (gweler eu gwefan neu cysylltwch am eu horiau agor rheolaidd), ac eraill drwy gydol y wyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Os byddwch yn mwynhau eich ymweliad, dewch yn ôl yn yr hydref i ddarganfod y doniau celfyddydau perfformio ar yr ynys neu ymunwch fel unigolyn neu grŵp ag Wythnosau Celfyddydau Perfformio Môn (17 Hydref – 1 Tachwedd 2019). Dangosir rhagflas o’r hyn sydd i ddod o dan yr adran Wythnosau Celfyddydau Perfformio, ac mae’n cynnwys y 6ed gŵyl ffilmiau SeeMôr. I gael copi o’r llawlyfr neu os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361, neu box-office@ucheldre.org

Cyfranogwyr 2019:

« First ‹ Previous 1 2 3 4 Trefnu yn ôl Enw | Tref | Y Map
HUW GARETH JONESStiwdio agroed
Cilbwch
Rhoscolyn
LL65 2NQ

01407 860244
07747 697842
Peintiadau olew yn bennaf o fynddoedd, arfordir, ac adeiladau Ynys Mon a gogledd Cymru. Drwy fy ngwaith dwi'n ceisio gwthio'r cyfrwng i fynegi agweddau amrywiol y tirlun. Byddaf yn arddangos yn Oriel Plas Glyn Y Weddw, Llanbedrog ar yr yn cyfnod. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn13 Ebr11am - 5pm20 Ebr11am - 5pm27 Epr11am-5pm
Dydd Sul14 Ebr11am-5pm21 Ebr11am-5pm28 Ebr11am-5pm
Dydd Llun15 Ebr11am-5pm22 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth16 Ebr11am-5pm23 Ebr11am - 5pm
Dydd Mercher17 Ebr11am - 5pm24 Ebr11am - 5pm
Dydd Iau18 Ebr11am - 5pm25 Ebr11am - 5pm
Dydd Gwener19 Ebr11am - 5pm26 Ebr11am - 5pm
Darllen mwy...
JUDITH DONAGHYStiwdio agroed
Maesllan Fawr, Station Road
Llanfaelog
Ty Croes
Rhosneigr
LL63 5TN

01407 810963
07886 338285
Tirluniau lled-haniaethol a golygfeydd arfordirol wedi eu paentio mewn olew ar ganfas yw fy ngwrthrychau arferol. Mae defnyddio cyllyll palet a brwsys, lliw a chynllunio da yn ffactorau pwysig yn fy ngwaith. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.  

Dydd Sadwrn13 Ebrar gau20 Ebr11am-5pm27 Epr11am - 5pm
Dydd Sul14 Ebrar gau21 Ebr11am-5pm28 Ebr11am - 5pm
Dydd Llun15 Ebrar gau22 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth16 Ebrar gau23 Ebrar gau
Dydd Mercher17 Ebrar gau24 Ebrar gau
Dydd Iau18 Ebr11am-5pm25 Ebr11am - 5pm
Dydd Gwener19 Ebr11am-5pm26 Ebr11am - 5pm
Darllen mwy...
RHOSNEIGR VILLAGE HALL
HIGH STREET
RHOSNEIGR
LL64 5UQ

07590550230
Ffotograffiaeth stryd o Fôn ac o amgylch y byd.  

Dydd Sadwrn13 Ebrar gau20 Ebrar gau27 Eprar gau
Dydd Sul14 Ebrar gau21 Ebr11am - 5pm28 Ebrar gau
Dydd Llun15 Ebrar gau22 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth16 Ebrar gau23 Ebrar gau
Dydd Mercher17 Ebrar gau24 Ebrar gau
Dydd Iau18 Ebrar gau25 Ebrar gau
Dydd Gwener19 Ebrar gau26 Ebrar gau
Darllen mwy...
GILL JONESStiwdio agroed
Rhosneigr Village Hall
High Street
Rhosneigr
LL64 5UQ

01407 811248
07710 468792
Dw i'n mwynhau'r cyfle i ymgolli mewn prosiect creadigol yn benodol ar gyfer y digwyddiad blynyddol hwn. Dw i'n parhau i chwilio am ddull boddhaol o gyfuno ffotograffiaeth a gwniadwaith.  

Dydd Sadwrn13 Ebrar gau20 Ebrar gau27 Eprar gau
Dydd Sul14 Ebrar gau21 Ebr11am - 5pm28 Ebrar gau
Dydd Llun15 Ebrar gau22 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth16 Ebrar gau23 Ebrar gau
Dydd Mercher17 Ebrar gau24 Ebrar gau
Dydd Iau18 Ebrar gau25 Ebrar gau
Dydd Gwener19 Ebrar gau26 Ebrar gau
Darllen mwy...
Valerie LynchStiwdio agroed
Rhosneigr Village Hall
High Street
Rhosneigr
LL64 5UQ

01407 811020
07851 361904
Paentio ynys Môn mewn olewau, gan ddangos yr amrywiaeth mawr o wead a thywydd yn y tirwedd.    

Dydd Sadwrn13 Ebrar gau20 Ebrar gau27 Eprar gau
Dydd Sul14 Ebrar gau21 Ebr11am - 5pm28 Ebrar gau
Dydd Llun15 Ebrar gau22 Ebr11am -5pm
Dydd Mawrth16 Ebrar gau23 Ebrar gau
Dydd Mercher17 Ebrar gau24 Ebrar gau
Dydd Iau18 Ebrar gau25 Ebrar gau
Dydd Gwener19 Ebrar gau26 Ebrar gau
Darllen mwy...
JANE SAMUELStiwdio agroed
S Ceramics
Ty Plant
The Boatpool
Rhosneigr
LL64 5YJ

01407 810799
07881 461626
Wrth gael fy ysbrydoli’n weledol gan arfordir Môn a chregyn wedi torri, dw i’n creu cerfluniau cerameg sy’n adlewyrchu’n taith trwy fywyd, gan atseinio’r nerth a’r breuder sydd o’n mewn.

Dydd Sadwrn13 Ebrar gau20 Ebr11am - 5pm27 Eprar gau
Dydd Sul14 Ebrar gau21 Ebrar gau28 Ebrar gau
Dydd Llun15 Ebr11am-5pm22 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth16 Ebr11am-5pm23 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher17 Ebrar gau24 Ebrar gau
Dydd Iau18 Ebrar gau25 Ebrar gau
Dydd Gwener19 Ebrar gau26 Ebrar gau
Darllen mwy...
Jenny ArmourStiwdio agroed
Gorslwyd
Shepherd's Hill
Tyn-Y-Gongl
LL74 8NS

01248 853772
07500 289744
Er yn bennaf haniaethol, mae fy ngwaith hefyd yn gynrychioliadol o Fôn a gogledd Cymru. Dw i wrth fy modd gyda’r goleuni, yr awyr eang a’r môr a dw i’n gobeithio fy mod i’n adlewyrchu hyn yn fy mhaentiadau boed nhw’n fawr neu fach. Mae fy ngwaith yn esblygu o un flwyddyn i’r llall a dw i’n cael cymaint o hwyl. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn13 Ebr11am - 5pm20 Ebr11am - 5pm27 Epr11am - 5pm
Dydd Sul14 Ebr11am - 5pm21 Ebr11am - 5pm28 Ebr11am-5pm
Dydd Llun15 Ebr11am - 5pm22 Ebr11am - 5pm
Dydd Mawrth16 Ebr11am - 5pm23 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher17 Ebr11am - 5pm24 Ebr11am - 5pm
Dydd Iau18 Ebr11am - 5pm25 Ebr11am - 5pm
Dydd Gwener19 Ebr11am - 5pm26 Ebr11am - 5pm
Darllen mwy...
« First ‹ Previous 1 2 3 4