Wythnosau Celf Ynys Môn: Stiwdios ac Orielau Agored 2020

Croeso i’r unfed ar bymtheg o Wythnosau Celf Ynys Môn, Wythnosau Stiwdios Agored ac Orielau, Dydd Sadwrn 4 Ebrill – Dydd Sul 19 Ebrill 2020, pryd y bydd paentwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilmiau, arlunwyr print, artistiaid gosodiadau a gweithwyr crefft yn agor eu stiwdios i ymwelwyr.

Yn falch o ddweud bod y copi digidol o’r Canllaw bellach ar gael a gellir ei lawrlwytho yma . Mae copïau caled bellach ar gael o stiwdios artistiaid, orielau a lleoliadau allweddol ar yr Ynys.

Nodir isod yr 2020 o artistiaid sy’n cymryd rhan.

 

Mae Wythnosau’r Stiwdios ac Orielau Agored yn denu ymwelwyr o bob rhan o Brydain. Dyma’r digwyddiad celf mwyaf a gynhelir ar yr ynys. Eleni, bydd gwaith dros 200 o artistiaid yn cael ei arddangos mewn 40 o leoliadau, gan gynnwys 7 oriel sy’n cymryd rhan. Bydd pob mathau o bethau ar gael i chi eu prynu, yn gardiau, printiau a gweithiau celf gwreiddiol; a gallwch weld gweithiau sydd wrthi’n cael eu gwneud ac arddangosfeydd o gelfyddyd gyfoes. Mae’r lleoliadau’n cynnwys stiwdios, capeli, ysguboriau, siediau, orielau a chartrefi artistiaid. Byddwch yn cael cyfle i gyfarfod a siarad â’r artist, yn aml dros baned o de, a thrwy hynny gipolwg unigryw o’r broses artistig. Peidiwch â theimlo’n swil ynghylch ymweld; yr unig reswm y mae’r holl artistiaid yn agor eu stiwdios yw eu bod yn awyddus i’ch cyfarfod chi. Fel y crybwyllwyd eisoes, rydym yn cynnig 5 daith gerdded celf a thirlun. Mae gwybodaeth bellach am y rhain yn yr adran Digwyddiadau.
Mae’r digwyddiad yn ymestyn dros ddwy wythnos lawn y Pasg gyda rhai artistiaid yn agored yr holl amser ac eraill am ychydig ddyddiau’n unig. Er mwyn ei gwneud hi’n haws ichi gynllunio, oriau agor y stiwdios bob amser yw 11am-5pm ar y dyddiau y maent yn agored. Hefyd mae clawr y llawlyfr A5 lliw yn cynnwys map sy’n eich helpu i gynllunio’ch ymweliadau a dangos y ffordd o amgylch yr ynys. Mae hefyd yn cynnwys manylion am ein teithiau cerdded, y gallwch eu gweld hefyd yn yr adran Digwyddiadau.
Bydd y Llawlyfr yn cael ei ddosbarthu’n helaeth, a gellir lawrlwytho copi PDF, ynghyd ag ychwanegiadau a chywiriadau. Yn y llawlyfr, ochr yn ochr â manylion pob artist, mae calendr sy’n nodi eu dyddiau agor, ac yn adran gefn y llawlyfr, mae amserlen ddyddiol o’r holl stiwdios sy’n agored ar bob diwrnod sy’n eich galluogi chi i gynllunio taith i ymweld â’r rhai sy’n agored.

Gyda help Menai Holiday Cottages rydym yn gweithio i hyrwyddo gwaith artistiaid ac orielau drwy gydol y flwyddyn. Felly, yn ogystal â’r oriau agor a ddangosir ar gyfer y Stiwdios Agored, mae rhai ar agor drwy’r flwyddyn (gweler eu gwefan neu cysylltwch am eu horiau agor rheolaidd), ac eraill drwy gydol y wyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Os byddwch yn mwynhau eich ymweliad, dewch yn ôl yn yr hydref i ddarganfod y doniau celfyddydau perfformio ar yr ynys neu ymunwch fel unigolyn neu grŵp ag Wythnosau Celfyddydau Perfformio Môn (17 Hydref – 1 Tachwedd 2019). Dangosir rhagflas o’r hyn sydd i ddod o dan yr adran Wythnosau Celfyddydau Perfformio, ac mae’n cynnwys y 6ed gŵyl ffilmiau SeeMôr. I gael copi o’r llawlyfr neu os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361, neu box-office@ucheldre.org

Cyfranogwyr 2019:

« First ‹ Previous 1 2 3 4 Next › Last » Trefnu yn ôl Enw | Tref | Y Map
JANE BUNCEStiwdio agroed
Dinmor
Penmon
Biwmares
LL58 8SN

01248 490395
07947148031
Artist sy’n gweithio o’i stiwdio yn Penmon yw Jane. Mae ei phaentiadau dyfrlliw a’r lluniadau yn ddathliad o gariad at natur, wedi ei gyfoethogi trwy fyw ym Môn gyda’i harddwch rhyfeddol ac amrywiaeth o fywyd gwyllt. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.  

Dydd Sadwrn13 Ebr11am-5pm20 Ebr11am-5pm27 Epr11am-5pm
Dydd Sul14 Ebr11am-5pm21 Ebr11am-5pm28 Ebr11am-5pm
Dydd Llun15 Ebr11am-5pm22 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth16 Ebr11am - 5pm23 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher17 Ebr11am-5pm24 Ebr11am-5pm
Dydd Iau18 Ebr11am-5pm25 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener19 Ebr11am-5pm26 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
Cae Merddyn
Caim
Penmon
Biwmares
LL58 8SR

01248 491915
Artistiaid mewn pren a charreg yw Susanna a Phil Callaghan, sydd hefyd yn creu delweddau cyfryngau cymysg haniaethol. Caiff eu gwaith ei ysbrydoli gan dirweddau a morweddau hardd, a goleuni a gwagle hynod Môn a gogledd Cymru Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn13 Ebr11am-5pm20 Ebr11am-5pm27 Epr11am-5pm
Dydd Sul14 Ebr11am-5pm21 Ebrar gau28 Ebr11am-5pm
Dydd Llun15 Ebr11am-5pm22 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth16 Ebr11am-5pm23 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher17 Ebr11am-5pm24 Ebr11am-5pm
Dydd Iau18 Ebr11am-5pm25 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener19 Ebr11am - 5pm26 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
1 Cadnant Court
Biwmares
LL58 8AL

01407 763361
Yn ystod yr Wythnosau Stiwdios Agored mae’r Fforwm Gelf yn arddangos o leiaf un darn o waith gan bob un o’r artistiaid sy’n cymryd rhan. Cyfle i weld pa stiwdios yr hoffech ymweld â nhw ac i gael gwybodaeth a chyngor pellach.

Dydd Sadwrn13 Ebr11am-5pm20 Ebr11am-5pm27 Epr11am-5pm
Dydd Sul14 Ebr11am-5pm21 Ebr11am-5pm28 Ebr11am- 5pm
Dydd Llun15 Ebr11am-5pm22 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth16 Ebr11am-5pm23 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher17 Ebr11am-5pm24 Ebr11am-5pm
Dydd Iau18 Ebr11am-5pm25 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener19 Ebr11am-5pm26 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
DAVID JONESStiwdio agroed
20 Rating Row
Biwmares
LL58 8AF

01248 810218
07730 408891
Artist proffesiynol, dylunydd a darlithydd coleg ers 1962. Wedi gweithio yn Japan yng nghanol yr 1960au. Uwch-ddarlithydd yn y Central Saint Martins tan 2005. Aelod o Academi Cambria. I'w weld mewn gardd â mynediad hawdd iddi: printiau, cerflunwaith, llyfrau brasluniau. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.  

Dydd Sadwrn13 Ebr11am - 5pm20 Ebr11am-5pm27 Eprar gau
Dydd Sul14 Ebr11am-5pm21 Ebr11am-5pm28 Ebrar gau
Dydd Llun15 Ebr11am-5pm22 Ebrar gau
Dydd Mawrth16 Ebrar gau23 Ebrar gau
Dydd Mercher17 Ebr11am-5pm24 Ebrar gau
Dydd Iau18 Ebr11am - 5pm25 Ebrar gau
Dydd Gwener19 Ebrar gau26 Ebrar gau
Darllen mwy...
MICHAEL LINFORDStiwdio agroed
Caim Art
Caim Cottage
Penmon
Biwmares
LL58 8SW

01248 490184
07719 617882
Mae fy ngwaith yn cynnwys morluniau a thirluniau sy'n lleol i Fôn a gogledd Cymru. Dw i'n gweithio mewn dyfrlliwiau ac olewau. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.  

Dydd Sadwrn13 Ebr11am-5pm20 Ebr11am-5pm27 Epr11am-5pm
Dydd Sul14 Ebr11am-5pm21 Ebr11am-5pm28 Ebr11am-5pm
Dydd Llun15 Ebr11am-5pm22 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth16 Ebr11am-5pm23 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher17 Ebr11am-5pm24 Ebr11am-5pm
Dydd Iau18 Ebr11am-5pm25 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener19 Ebr11am-5pm26 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
GEORGINA RAMBTONStiwdio agroed
The Studio
28A Steeple Lane
Biwmares
LL58 8AE

01248 811587
07807 977603
Mae Georgina Rambton yn paentio portreadau cyfoes ar raddfa fawr mewn dyfrliw/gouache ac acrylig. Mae ei gyrfa'n rhychwantu 40 mlynedd, fel darlithydd a dylunydd. Arddangosir ei gwaith yn rhyngwladol yn ogystal ag yn lleol. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.  

Dydd Sadwrn13 Ebrar gau20 Ebr11am - 5pm27 Epr11am - 5pm
Dydd Sul14 Ebrar gau21 Ebr11am - 5pm28 Ebr11am - 5pm
Dydd Llun15 Ebrar gau22 Ebr11am - 5pm
Dydd Mawrth16 Ebrar gau23 Ebr11am - 5pm
Dydd Mercher17 Ebrar gau24 Ebr11am - 5pm
Dydd Iau18 Ebrar gau25 Ebr11am - 5pm
Dydd Gwener19 Ebr11am - 5pm26 Ebr11am - 5pm
Darllen mwy...
CHRISTINE GARWOODStiwdio agroed
Ty’n Lôn Studio
Malltraeth
Bodorgan
LL62 5AG

01407 840374
07845 428900
Dylunio cyfryngau cymysg; defnyddir paentiadau olew, acrylig a dyfrlliw a thechnegau tecstiliau i archwilio patrwm, gwead ac awyrgylch yn yr amgylchedd. Artist proffesiynol a thiwtor celf profiadol, a’i gwaith wedi cael ei gyhoeddi a’i arddangos yn helaeth. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn13 Ebrar gau20 Ebr11am-5pm27 Epr11am-5pm
Dydd Sul14 Ebrar gau21 Ebrar gau28 Ebrar gau
Dydd Llun15 Ebr11am-5pm22 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth16 Ebr11am-5pm23 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher17 Ebr11am-5pm24 Ebr11am-5pm
Dydd Iau18 Ebr11am-5pm25 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener19 Ebr11am-5pm26 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE

01407 763361
Mae Ucheldre yn rhaglennu digwyddiadau, cyngherddau, ffilmiau, darllediadau lloeren, arddangosfeydd, cymdeithasau a gweithdai drwy gydol y flwyddyn. Yn ystod Wythnosau Celf Ynys Môn mae'n arddangos gwaith gan artistiaid sy'n cymryd rhan, ynghyd â gweithdai. Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Dydd Sadwrn13 Ebr10am-5pm20 Ebr10am-5pm27 Epr10am-5pm
Dydd Sul14 Ebr2pm-5pm21 Ebr2pm-5pm28 Ebr2pm-5pm
Dydd Llun15 Ebr10am-5pm22 Ebr10am-5pm
Dydd Mawrth16 Ebr10am-5pm23 Ebr10am-5pm
Dydd Mercher17 Ebr10am-5pm24 Ebr10am-5pm
Dydd Iau18 Ebr10am-5pm25 Ebr10am-5pm
Dydd Gwener19 Ebr10am-5pm26 Ebr10am-5pm
Darllen mwy...
BRYN HUMPHREYSStiwdio agroed
Sarym
Porth Y Felin
Caergybi
LL65 1BG

01407 762230
07445 379831
Mae fy stiwdio'n meddiannu dwy ystafell yn fy nghartref, sef oriel a gweithdy stiwdio ac mae'n agored yn ystod y Pasg a thrwy drefniant. Dw i'n paentio tirluniau Môn a Gwynedd yn bennaf mewn acrylig, olew a dyfrlliw. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn13 Ebr11am-5pm20 Ebr11am-5pm27 Epr11am-5pm
Dydd Sul14 Ebr11am-5pm21 Ebr11am-5pm28 Ebr11am - 5pm
Dydd Llun15 Ebrar gau22 Ebr11am - 5pm
Dydd Mawrth16 Ebrar gau23 Ebrar gau
Dydd Mercher17 Ebrar gau24 Ebrar gau
Dydd Iau18 Ebrar gau25 Ebrar gau
Dydd Gwener19 Ebr11am-5pm26 Ebrar gau
Darllen mwy...
PHILIPPA JACOBSStiwdio agroed
Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE

01678 530413
Mae'r syniad yn gyrru'r dechneg. Mae arddangosfa ym mis Mai 2019 yn yr RCA Conwy, sy'n seiliedig ar y gerdd Four Quartets gan TS Eliot. Grŵp Portreadau heddiw (24 Ebrill 10am-1pm; croeso i bawb. Gweddill y flwyddyn ar agor trwy apwyntiad yn Stiwdio Pen y Braich, Llandderfel, Bala, LL23 7PY. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn13 Ebrar gau20 Ebrar gau27 Eprar gau
Dydd Sul14 Ebrar gau21 Ebrar gau28 Ebrar gau
Dydd Llun15 Ebrar gau22 Ebrar gau
Dydd Mawrth16 Ebrar gau23 Ebrar gau
Dydd Mercher17 Ebrar gau24 Ebr11am - 5pm
Dydd Iau18 Ebrar gau25 Ebrar gau
Dydd Gwener19 Ebrar gau26 Ebrar gau
Darllen mwy...
LAURIE KITCHENStiwdio agroed
2 Field Street
Valley
Caergybi
LL65 3EG

01407 749236
07920 120496
Mae gen i hoffter angerddol o liw a gwead, a dw i'n cynhyrchu gwaith sy'n adlewyrchu hyn. Fy ngobaith yw ei fod yn cyfleu'r optimistiaeth a'r gorfoledd dw i'n eu teimlo am yr hyn sydd gan y byd i'w gynnig, ac yn codi'r ysbryd yn yr un ffordd â phan dw i'n paentio. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn13 Ebr11am-5pm20 Ebr11am-5pm27 Epr11am-5pm
Dydd Sul14 Ebr11am-5pm21 Ebr11am-5pm28 Ebr11am - 5pm
Dydd Llun15 Ebr11am-5pm22 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth16 Ebr11am-5pm23 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher17 Ebr11am-5pm24 Ebr11am-5pm
Dydd Iau18 Ebr11am-5pm25 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener19 Ebr11am-5pm26 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
12 Stanley Street
Caergybi
LL65 1HG

07796 487617
Siop o gelf a chrefftau lleol ar y Stryd Fawr yw LL65. Rydym yn gwerthu amrywiaeth helaeth o gynnyrch ac anrhegion a wnaed yn lleol gan gynnwys gemwaith, gwydr a gwaith coed. Mae gennym hefyd ofod oriel i roi lle i artistiaid lleol ddangos eu gwaith. Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Dydd Sadwrn13 Ebrar gau20 Ebrar gau27 Epr11am-5pm
Dydd Sul14 Ebr11am - 5pm21 Ebrar gau28 Ebrar gau
Dydd Llun15 Ebr11am-5pm22 Ebrar gau
Dydd Mawrth16 Ebr11am-5pm23 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher17 Ebr11am-5pm24 Ebr11am-5pm
Dydd Iau18 Ebrar gau25 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener19 Ebr11am - 5pm26 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
Su Stiwdio agroed
BORTHWEN
LON CAPAEL
DWYRAN
LL61 6AU

01248 430671
07810 174283
DW I WRTH FY MODD GYDA GWYDR: gan ddefnyddio gwydr traeth wedi ei baru ag arian ar gyfer gemwaith, a symudion gyda phren broc môr a gwrthrychau y cafwyd hyd iddynt. Gwydr lliw a chlir mewn gwaith ffoel ar gyfer teraria a bowlenni, celf muriau a darnau crog. Yn anffodus, mae bellach wedi cau oherwydd salwch yn ystod yr wythnosau, ond yn ddiweddarach bydd ar agor trwy gydol y…

Dydd Sadwrn13 Ebrar gau20 Ebrar gau27 Eprar gau
Dydd Sul14 Ebrar gau21 Ebrar gau28 Ebrar gau
Dydd Llun15 Ebrar gau22 Ebrar gau
Dydd Mawrth16 Ebrar gau23 Ebrar gau
Dydd Mercher17 Ebrar gau24 Ebrar gau
Dydd Iau18 Ebrar gau25 Ebrar gau
Dydd Gwener19 Ebrar gau26 Ebrar gau
Darllen mwy...
Maureen BensonStiwdio agroed
Plas Berw
Pentre Berw
Gaerwen
LL60 6LL

01248 422026
07905 608379
Caiff fy mhaentiadau olew eu hysbrydoli gan natur fel arfer, weithiau trwy gyfrwng ffotograffiaeth. Mae’r gyfres hon o baentiadau yn tueddu i glosio i mewn at y gwrthrych, gan greu ansawdd haniaethol. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn13 Ebrar gau20 Ebrar gau27 Epr11am - 5pm
Dydd Sul14 Ebr11am - 5pm21 Ebrar gau28 Ebr11am - 5pm
Dydd Llun15 Ebrar gau22 Ebr11am - 5pm
Dydd Mawrth16 Ebrar gau23 Ebrar gau
Dydd Mercher17 Ebr11am - 5pm24 Ebr11am - 5pm
Dydd Iau18 Ebrar gau25 Ebrar gau
Dydd Gwener19 Ebrar gau26 Ebrar gau
Darllen mwy...
ANDY DOBBIEStiwdio agroed
30 Trearddur Road
Trearddur Bay
Holyhead
LL65 2WB

01407 861957
07511 491697
Dw i'n paentio, lluniadu ac argraffu er mwyn archwilio syniadau a chysyniadau sy'n ymwneud â sut rydym yn portreadu ac yn canfod y byd o'n cwmpas trwy gyfrwng celf. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn13 Ebr11am-5pm20 Ebr11am - 5pm27 Eprar gau
Dydd Sul14 Ebr11am-5pm21 Ebrar gau28 Ebrar gau
Dydd Llun15 Ebr11am-5pm22 Ebrar gau
Dydd Mawrth16 Ebr11am-5pm23 Ebrar gau
Dydd Mercher17 Ebr11am-5pm24 Ebrar gau
Dydd Iau18 Ebr11am-5pm25 Ebrar gau
Dydd Gwener19 Ebr11am-5pm26 Ebrar gau
Darllen mwy...
« First ‹ Previous 1 2 3 4 Next › Last »